divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra K


 • Kalusenburger, Jurgen

  • «Latin Vocalic Quantity to Quality: A Pseudo-Problem?» dins saltarelli & Wanner (ed.), pàg. 107-117.[Dual]

 • Kershaw, Ian

  • El mito de Hitler, Barcelona, ed. Ediciones Paidós Ibérica, 2003 (1987), pàg. 7-374.[*]

 • Kervella, Didi

  • Le breton de poche, Chennevières-sur-Marne, ed. Assimil, 2004, pàg. V-X/1-134.[*]

 • Keynes, John Maynard

  • Teoría general de la ocupación e interés y el dinero, Barcelna, ed. Planeta-De Agostini, 1993 (1936), tra. d’Eduardo Hornedo -1943, ed. Fondo de Cultura Económica (tít. or.: The General Theory of Employment, Interest and Money, pàg. 9-204.[*]

 • King, Robert D.

  • Historical Linguistics and Generative Grammar, Englewood Cliffs, N. J., ed. Prentice-Halle, 1969.[Dual]

 • Kiparsky, Paul

  • «Linguistic Universals and Linguistic Change» dins Bach & Harms (ed.), 1968, pàg. 170-202.[Dual*

 • Koerner, E. F. K.

  • Ferdinand de Saussure, Madrid, Gredos, 1982.[Classe]

 • Kremnitz, Georg

  • Multilingüisme social, Barcelona, ed. Edicions 62, «Llibres a l’abast», 270, 1993 (1990), pàg. 7-207.[*]

 • Kriedte, Peter

  • Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, ed. Crítica, 1983 (1980), pàg. 9-247.[*]

 • Kuen, H.

  • «El dialecto de Alguer y su posición en la historia de la lengua catalana», Anuari de l’Oficina de Llengua i Literatura, V, pàg. 121-177, i VI, 1932-1934, pàg. 41-112.[Dual]