divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra P


 • Pacheco, Arseni
  • «Anàlisi de la passió amorosa en alguns textos del segle xv», dins Estudis de Llengua i literatura catalanes. Miscel·lània Bohigas, 3, PAM, 1983.[Classe]

 • Pacheco, Arseni
  • «Notes per a l’estudi de la narrativa catalana en vers dels segles xiv i xv», dins Actes del sego col·loqui de la NACS, Yale 1979, Barcelona, ed. PAM, pàg. 151-163.[Classe]

 • Páez Vives, Francisco
  • Diccionario de fármacos, Barcelona, ed. Península, 1998, pàg. 5-327.[*]

 • Pagès, Amadeu
  • ausiàs march i els seus predecessors, valència, ed. alfons el magnànim, col. Politècnica/41, 1990 (1912), traducció de Víctor Gómez, pàg. 9-428.[*]

 • Pagès, Amadeu
  • Les obres d’Auzias March, Barcelona, ed. IEC, 1912.[Fus18]

 • Palacio, José María de
  • Procesos inquisitoriales conra la familia judía de Juan Luis Vives, Madrid, ..., 1964.[Fus18]

 • Palast, Greg
  • La mejor democracia que se puede comprar con dinero, Barcelona, ed. Crítica, 2003, pàg. 7-363.[*]

 • Palau i Martí, Ferran
  • El problema de les preposicions «per» i «per a», Barcelona, ed. Editorial Barcino, 1986, pàg. 5-84.[*]

 • Palmer, L. R.
  • Introducción al latín, Barcelona, ed. Ariel, 1984, pàg. 13-387.[*]

 • Paloma, David
  • Personatges convertits en paraules, ed. Barcanova, 2015, pàg. 7-315.[*]

 • Palomares, Daniel
  • Diccionari mèdic essencial, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 5-229.[*]

 • Palomero, Josep
  • Guia didàctica d’Ausiàs March i altres poetes musicats per Raimon, València, ed. Generalitat Valenciana, 1985.[Classe]

 • Palomero, Josep
  • Guia didàctica d’Ausiàs March i els altres poetes (s. XV-XVI) musicats per Raimon, Barcelona, ed. Laertes, 1990, pàg. 9-306.[*]


 • Pàmies i Riudor, Víctor
  • Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull, Barcelona, ed. Víctor Pàmies i Riudor - Verkami, 2011, pàg. 3-141.[*]


 • Paniagua, José Ramón
  • Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, ed. Ediciones Cátedra, 2005 (1978), pàg. 7-339. [*]

 • Par, Anfòs
  • Curial e Guelfa”. Notes lingüístiques y d’estil, Barcelona, ed. Biblioteca Balmes, 1928, pàg. 5-97.[*]

 • Parcerisas, Francesc
  • «Funcions i figures de Vicent Andrés Estellés», ..., ..., pàg. 118-130.[*L5é]

 • Parcerisas, Francesc
  • «Un aspecte de la poesia de Vicent Andrés Estellés», Reduccions, ..., pàg. 47-58.[*L5é]

 • Parés i Español, Eduard
  • Vocabulari forestal, Barcelona, IEC, pàg. 5-421.[*]

 • Parés i Puntas, Anna
  • Tots els refranys catalans. 25.000 refranys d'arreu de les terres catalanes, Barcelona, ed. Edicions 62/El Punt, 2000 (1999), pàg. 7-635.[*]

 • Pascual Granell, Vicent i Margarita Vizdómine Ortiz
  • Diccionari jove Tabarca d'ús i aprenentatge, València, ed. Tabarca, 2007, pàg. 7-638.[*]

 • Pastor Fuster, Justo
  • Breve vocabulario valenciano-castellano sacado de varios autores, València, ed. París-Valencia, 1991 (1827), pàg. 3-142.[*]

 • Payrató Giménez, Lluís
  • Català col·loquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1988, pàg. 7-222.[*]

 • Payrató Giménez, Lluís
  • De professió, lngüista, Barcelona, ed. Empúries, 1997, pàg. 7-143.[*]

 • Peirce, Charles Sanders
  • Un hombre, un signo. (El pragmatismo de Peirce), Barcelona, ed. Crítica, 1988 (1965), pàg. 7-428.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Costumari botànic [2], València. ed. Bullent, 2000, pàg. 5-253.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Costumari botànic, Picanya, ed. Bullent, 2000, pàg. 5-252.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • De la Mariola a la mar. Viatge pel riu Serpis, Bellreguard, ed. Col·lectiu de Mestres de la Safor, 1997, pàg. 7-313.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Flora pintoresca del País Valencià, València, ed. Tàndem, 1999, pàg. 3-86.[*]

 • Pellicer i Borràs, Joan Enric
  • Història d'un desig insatisfet. L'ensenyament del valencià fins a 1939, Catarroja, ed. Perifèric Edicions, 2007 (2006), pàg. 7-253.[*]

 • Penyarroja i torrejón, Leopoldo
  • «Sintaxis i lexic en el Tirant lo Blanch (Del valencià quatrecentiste al calenciàmodern)», dins colón, G. i, Literatura valenciana del segle xv, València, ed. Consell Valencià de Cultura, 1991, pàg. 37-66.[*]

 • Pérez i Marco, Albert i José Juan Zurriaga Navarro
  • Introducció a la toponímia del terme municipal de Paterna, Paterna, ed. Ajuntament de Paterna, 1996, pàg. 7-125.[*]

 • Pérez mas, Miquel
  • Diccionari dels mitjans audiovisuals, Vic, ed. Eumo-EUV, 1995, pàg. 5-205.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Notes sobre la poesia de postguerra al País Valencià», dins alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 175-182.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Paròdia i dicció en les èglogues d’Estellés», dins Miscel·lània Sanchis Guarner, ed. Universitat de València, 1984, pàg. 261-265.[*L5é]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Pròleg», dins Brossa, Joan, Els ulls de l’òliba, València, ed. 3 i 4, col. Poesia, 1982, pàg. 7-17.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume i Vicent Manuel Salvador Liern
  • Una aproximació a Vicent Andrés Estellés, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1981, pàg. 7-103.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel i Manuel Prunyonosa
  • Elements per a una sintaxi liminar del català, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1987, pàg. 15-54/57-239.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel, Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín
  • Diccionari de lingüística, València, ed. Colomar, 1998, pàg. 7-351.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel
  • Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica, València, ed. Universitat de València, 1998, pàg.7-329.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel
  • Els sistemes modals d’indicatiu i de subjuntiu, Barcelona, ed. PAM, Institut de Filologia Valenciana, 1988.[*]

 • Pérez-Rioja, José Antonio
  • Diccionario de personajes y escenarios de la literatura española, Barcelona, ed. Península, 5-296.[*]

 • Pericay, Xavier i Ferran Toutain
  • Verinosa llengua, Barcelona, ed. Empúries, 1986, pàg. 7-128.[*D5é]

 • Peris, Antoni
  • Diccionari de locucions i frases llatines, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2001, pàg. 5-251.[*]

 • Perujo, Melgar
  • La coherència estructural del Tirant lo Blanch, València ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació i Ciència, Institut de Cultura Juan Gil-Albert (Diputació d’Alacant),1995, pàg. 7-287.[*]

 • Peterfalvi, J.
  • Introducción a la psicolingüística, Madrid, Alcalá, ..., ...[Classe]

 • Petrucci, Armando
  • Una lliçó de paleografia, València, ed. Universitat de València, 2008 (2002), trad. Guillem Calaforra, pàg. 7-146.[*]

 • Pi i Vendrell, Núria
  • Bibliografia de la novel·la sentimental publicada en català enre 1924 i 1938, Barcelona, ed. Diputació de Barcelona, 1986, ...[*]

 • Pierce, Franck
  • «The role of sex in the Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, x, Barcelona, ed. IEC, (1962).[*Apunts4t]

 • Piles Ros, Leopoldo
  • La población de Valencia a través de los «Llibre de avehinament», València, ed. Ajuntament de València, 1978, pàg. 7-330.[*]

 • Pinsent, John
  • Mitologia grega, Barcelona, ed. La Magrana, 1989, 153 pàg.[*el275]

 • Piquer, Adolf
  • Aproximació a la narrativa valenciana, València, ed. Universitat de València, 1994, pàg. 7-178.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Control lingüístic o caos, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1996, pàg. 7-248.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Defensa de l’idioma, [fragment], ..., ..., pàg. 11-82.[*H5é]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Fets i ficcions, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1988, pàg. 7-128.[*PL]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • «La llengua de l’administració eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII), L’Espill, 6/7, 1979, pàg. 41-76.[*H5é]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Llengua i església durant el Barroc valencià, València, ed. IIFV-PAM, 2001, pàg. 7-382.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Reflexió crítica sobre la llei d’ús i ensenyament del valencià, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1984, pàg. 9-123.[*]

 • Pivot, Bernard
  • 100 expressions à sauver, París, ed. Albin Michel, 2012, pàg. 7-124.[*]
 • Pla i Pineda, Elena
  • La GPAO. La gestió de la producció assistida per ordinador, Barcelona, ed. EDUNSA, 1992, pàg. 3-128.[*]

 • Plans y Freyre, José M.ª
  • Lecciones de termodinámica, Madrid-Barcelona, ed. CALPE, 1922, pàg. 5-171.[*]

 • Platas Tasende, Ana María
  • Diccionario de términos literarios, Madrid, Espasa, 2000, pàg. 1-935.[*]

 • Polanco, Lluís B.
  • «Elements per a una proposta morfosintàctica», dins ferrando, Antoni (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 65-100.[*]

 • Polanco, Lluís B.
  • «La normativa al País Valencià», dins da, Problemàtica de la normativa del català, Barcelona, ed. PAM. 1984, pàg. 107-146.[*Apunts5éPol]

 • Polanco, Lluís B.
  • «Reflexions sobre el model lingüístic dels mitjans de comunicació valencians», dins ferrando, Antoni (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, Universitat de València, 1990, pàg. 25-50.[*]

 • Pons, Josep-Sebastià
  • La littérature catalane au Rousillon en XVIIe et au XVIIIe siècles, Tolosa de Llenguadoc, ..., 1929.[Fus18]

 • Pope, M. K.
  • From Latin to Modern French with Especial Consideration of Anglo-Norman Phonology and Morphology, ed. Manchester University Press, 1961 (1934).[Dual]

 • Porres, J.
  • «Validesa de les ordenances municipals en matèria de normalització lingüística», Llengua i Dret, 12, juliol 1989, pàg. 227.[PL]

 • Postman, Neil
  • Divertim-nos fins a morir. El discurs a l’època del “show-business”, Barcelona, ed. Llibres de l’índex, 1990 (1985), pàg. 7-222.[*]

 • Potrony, Lluc i Joan Maria Romaní (cur.)
  • Indexació, terminologia i llenguatge jurídic, Barcelona, ed. Societat Catalana de Terminologia, 2011, pàg. 5-233.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel-Àngel (coord.)
  • Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat, Barcelona, ed. Octaedro - EUB, 2004, pàg. 5-262.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • El laberint valencià. Apunts per a una sociolingüística del conflicte, Benicarló, ed. Onada Edicions, 2004, pàg. 7-150.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • El món dels sons, Benicarló, ed. Edicions Alambor, 1998, pàg. 7-212.[*]

 • Pradilla, Cardona, Miquel Àngel
  • «La deriva estardaditzadora valenciana. Del secessionisme rupturista a l'aïillacionisme particularista», Zeitschrift für Katalanistik/Revista d'estudis catalans, 18, ed. Albert-Ludwigs-Universität, 2005, pàg. 141-170.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • La tribu valenciana, Benicarló, ed. Onada Edicions, 2008, pàg. 7-150.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.)
  • Identitat lingüística i estandardització, Barcelona, ed. Cossetània, 2003, pàg. 3-165.[*]

 • Prats, Modest
  • «La gran virtut de la llengua», ..., ..., ...[Sobre Carner?]

 • Press, Bob
  • Guía de campo. Árboles de Europa, Barcelona, ed. Ceac, 1992, pàg. 5-247.[*]

 • Press, Bob
  • Guía de campo. Flores silvestres de Europa, Barcelona, ed. Ceac, 1993, pàg. 5-335.[*]

 • Prieto de Pedro, Jesús
  • «Libertades lingüísticas, doble oficialidad e igualdad en la jurisprudencia», Llengua i Dret, 14, juliol 1990, pàg. 5-26.[*PL]

 • Prieto de Pedro, Jesús
  • Lenguas, lenguaje y derecho, Madrid, ed. Civitas, 1991, pàg. 11-192.[*]

 • Primo de Rivera, José Antonio
  • Textos de doctrina política, Madrid, ed. Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 1966, pàg. V-XXVII/1-1,153.[*]

 • Pueyo, Miquel
  • Llengües en contacte en la comunitat lingüística catalana, València, ed. Universitat de València, 1991, pàg. 7-121.[*PL]

 • Pugsley, Ronald S.
  • L’alfabetització als Estats Units, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994, pàg. 3-20.[*]

 • Pujadó, Miquel
  • Diccionari de la cançó. Dels setze jutges al rock català, Barcelona, ed. Edicions 62, 2000, pàg. 5-351.[*]

 • Pujol, J. M.
  • «El català, mare de totes les llengües: Notes per a la història d’un joc lingüístic», dins Estudis de llengua i literatura catalana/xiv. Miscel·lània Antoni M. Badia i Nargarit/6, Barelona, ed. PAM, 1987, pàg. 203-229.[*Pay]

 • Pujol, Josep M. i Joan Solà Cortassa
  • Ortotipografia. Manual de l’autor, l’editor i el dissenyador gràfic, Barcelona, ed. Columna, 1995, pàg. ...-424.[*]

 • Pujol, Josep M. i Joan Solà Cortassa
  • Ortotipografia. Manual de l’editor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic, Barcelona, ed. Columna, 2000, pàg. ...-431.[*]

 • Puyal i Ortiga, Joaquim Maria
  • Aicnàlubma. Reflexions sobre la societat i els mitjans. Propostes per a la nova televisió, Barcelona, ed. Columna Edicions, 2011, pàg. 5-348.[*]