divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra T


 • Tabucchi, Antonio

  • Un baúl lleno de gente, Madrid, ed. Huerga y Fierro, 1997 (1990), pàg. 7-189.[*]

 • Talamoni, Jean-Guy

  • Diccionari d'expressions corses comentades, Barcelona, ed. Llibres de l'Índex, 2006 (2004), pàg. 5-190.[*]

 • Tarancón, Manuel

  • «Tirant lo Blanch y los ideales de la época», dins Literatura valenciana del s. XV, Colón, G. i..., València, Consell Valencià de Cultura, 1991, pàg. 67-90.[*]

 • Tate, R. B.

  • «Margarit i el tema dels gots», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 151-168.

 • Taubira, Christiane i André Castaldo

  • Codes noirs. De l'esclavage aux abolitions, Saint-Herblain, ed. Dalloz, 2006, pàg. V-XXXIX/1-150.[*]

 • Tavani, Giuseppe

  • «Literatura i societat a Barcelona entre la fi del s. XIV i el començament de xv», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 7-40.

 • Tekavčić, Pavao

  • Grammatica storica dell’italiano. Volume I: fonematica, Bolonya, ed. Il Mulino, 1974 (2.ª ed.). [Dual]

 • Televisó de catalunya

  • Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-235.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de comptabilitat, Barcelona, ed. Fundació Barcelona-Termcat, 1994, pàg. 7-163.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de comunicació empresarial, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1999, pàg. 5-306.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de gestió ambiental, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1997, pàg. 7-271.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de lingüística, ed. Fundació Barcelona - termcat, Centre de Terminologia, 1992. [*UV]

 • Termcat

  • Diccionari visual de la construcció, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994.[*]

 • Termcat

  • Lèxic d’art gràfiques i edició, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 7-35.[*]

 • Termcat

  • Lèxic de pasta, paper i cartó, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1995, pàg. 5-55.[*]

 • Termcat

  • Lèxic de productes químics, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994, pàg. 5-39.[*]

 • Termcat

  • Manlleus i calcs lingüístics en terminologia, Barcelona, ed. Eumo/Termcat, 2005, pàg. 5-86.[*]

 • Terrado, Javier (ed.)

  • Toponimia. Más allá de las fronteras ligüísticas, Lleida, ed. Universitat de Lleida, 1998, pàg. 5-122.[*]

 • Terricabras, Josep-Maria

  • Pensem-hi un minut, Barcelona, ed. Pòrtic, 2004, pàg. 5-125.[*]

 • Terricabras, Josep-Maria i altres

  • Què ens expliquen, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2006, pàg. 7-125.[*]

 • Terry, Arthur

  • «L’”Oda nova a Barcelona” de Joan Maragall», dins Garolera, Narcís, Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelna, ed. Curial, 1985 (1963), pàg. 13-21.[*]

 • Teurtrie, Danie, Jean Vicq i Michel Coudray

  • Le cidre, Bordeaux, ed. Éditions Jean-Paul Gisserot, 2003, pàg. 1-32.[*]

 • Thomas, Jacqueline M.-C., L. Bouquiaux i F. Cloarec-Heiss

  • Initiation à la phonétique. Phonétique articulatoire et phonétique distinctive, París, ed. Presses Universitaires de France, 1976.[RFM]

 • Todolí cervera, Júlia

  • Els pronoms personals, Saragossa, 1998, ed. Universitat de València, 9-151.[*]

 • Torquemada Cid, Ricard

  • Fórmula Barça. Viatge a l'interior d'un equip que ha descobert l'eternitat, Valls, ed. Cossetània Edicions, 2012, pàg. 5-189.[*]

 • Torrent-Lenzen Aina

  • «Indexicalitat i comunicació verbal d'emocions en català», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 257-284.[*]

 • Torres, Augusto M.

  • Diccionario Espasa cine español, Madrid, ed. Espasa, 1996, pàg. VII-X/1-548.[*]

 • Tory Peterson, Roger i Guy Mountfort, P. A. D. Hollom

  • Guia dels ocells dels països catalans i d’Europa, Barcelona, ed. Omega, 1995 (1993), pàg. 5-325+...[*]

 • Totosaus, Josep M.

  • «Per a una lectura cristiana de ‘Nabí’», ..., ..., pàg. 73-76.[*L5é]

 • Tovas, Antonio

  • «...» (?), ..., ..., Investigación y Ciencia, octubre 1981, pàg. 135-137.

 • Tramoyeres Blasco, Luis

  • Catálogo de los periódicos de Valencia, València, ed. París-Valencia, 19...[*]

 • Triadú, Joan

  • «Josep Carner, el castellà i els castellans», ..., ..., pàg. 19-21.[*L5é]

 • Tribak, Saïd

  • Introducció a l’aprenentatge de la llengua àrab, Tarragona, ed. El Mèdol, 1998, pàg. 3-108.[*]

 • Tshichold, Jan

  • El abecé de la buena tipografía, València, ed. Campgràfic, 2002, pàg. 5-126.[*]

 • Tudela i Penya, Joan

  • El català a l’administració de la Generalitat, ed. Generalitat de Catalunya, 118 pàgines.

 • Turell i Julià, M. Teresa

  • «El comportament lingüístic: els grups socials», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 104-132.[*PL]

 • Tuson i Valls, Amparo

  • «El comportament lingüístic: l’anàlisi conversacional», dins Bastardas, A. i J. Soler, sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 133-154.[*]

 • Tusón, Jesús

  • ¿Com és que ens entenem? (si és que ens entenem), Barcelona, ed. Empúries, 2000 (1999), pàg. 7-108.[*]

 • Tusón, Jesús

  • El luxe del llenguatge, Barcelona, ed. Empúries, 1988 (1986), pàg. 7-112.[*]

 • Tusón, Jesús

  • Les llengües del món, Barcelona, ed. UOC, 2006, pàg. 6-62.[*]

 • Tusquets, Esther

  • Confesiones de una editora un poco mentirosa, Barcelona, ed. RqueR Editorial, 2005, pàg. 7-198.[*]

2 comentaris:

klipper ha dit...

Hi ha forma de descarregar-se el llibre Com es que ens entenem?

Tècnic lingüístic ha dit...

Doncs, hi ha les opcions de comprar-lo a les llibreries, si no està exhaurit; d'anar a una biblioteca; o que te'l deixen.

Google Book Search no l'ha escanejat per ara, així que no crec que estiga en la xarxa.