dimecres, 13 d’agost de 1980

«Algunes aportacions teòriques dels investigadors catalans a la sociolingüística»

  • Vallverdú, Francesc

    • «Algunes aportacions teòriques dels investigadors catalans a la sociolingüística», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 639-656.