dimarts, 5 d’octubre de 2004

Recull de refranys valencians

 • Adell Cerdà, Vicenta
  • Títol: Recull de refranys valencians.
  • Lloc: València.
  • Editorial: Denes.
  • Any: 2002.
  • Pàgines: 137.
  • [*]

La llengua silenciada

 • Rafanell Vall-llosera, August
  • Títol: La llengua silenciada. Una història del català, del Cinccents al Vuitcents.
  • Lloc: Barcelona.
  • Editorial: Editorial Empúries.
  • Any: 1999.
  • Pàgines: 7-147.
  • [*]