diumenge, 30 de juny de 2013

Momo que enganxa

Ja fea uns anys que no mos deixàvem caure per la llibreria 3 i 4. Enguany, buscant llibres per a (espere) lectores de 13 i 9 anys, a més de Momo de Michael Ende (versió de Pilar Estelrich i Josep Franco) —en lligc la primera pàgina, i em sembla que enganxa— encara n'agarre un altre, sense saber que ja el tinc, que em sembla ajustat als meus interessos:
  • Escolà i Tuset, Josep Maria
    • Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques, Barcelona, ed. Educaula, 2010 (1997), pàg. 7-211.[*]
Més tard comprove que tinc la primera edició del diccionari i que esta és revisada. ¡Uf!