diumenge, 25 de novembre de 2007

Novetats endarrerides de tardor

Una miqueta de gossera m'ha impedit afegir les noves entrades tan diligentment com caldria, aixina que ara faig una entrada amb novetats de dies diversos. Deu ser cosa de la tardor.


 • Bassols, Margarida

  • El llenguatge dels polítics, Vic, ed. Eumo, 2007, pàg. 5-219.[*] • Escartí, Vicent Josep

  • El llibre del mustassaf d'Albalat de la Ribera, Albalat de la Ribera, ed. Ajuntament d'Albalat de la Ribera, 1992, pàg. 5-159.[*]


 • Fabra, Pompeu

  • Obres completes, vol. 3, Barcelona, ed. IEC, 2006, pàg. 7-989.[*]


 • Forcadell Saport, Josep V. i Ferran Isabel i Vilar

  • A Alacant, en valencià. Observatori de la Llengua (2003/2005), Alacant, ed. Universitat d'Alacant, 2007, pàg. 7-539.[*]


 • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité

  • Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos, Vic, ed. Eumo, 2007, pàg. 5-1.085.[*]

dimecres, 14 de novembre de 2007

Manual d'estil

 • Mestres i Serra, Josep Maria; Costa Carreras, Joan; Oliva i Fàbregas, Mireia; Fité Labaila, Ricard
  • Títol: Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos.
  • Lloc: Barcelona.
  • Editorial: Eumo Editorial / Associació de Mestres Rosa Sensat / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra.
  • Any: 2007.
  • Pàgines: 5-1.084.
  • [*]

diumenge, 14 d’octubre de 2007

Alemany | castellà mà a mà

Mano a Mano: val més del que costa
El dia 8 d'octubre, puga ser que per celebrar alguna cosa per avançat, vam passar per Abacus després de dinar al Bicho Raro del carrer del Comte de Montornés de València. Bistrot francés diu que és. Fa gràcia —que és una forma planera de dir que té encant— que no tenen carta, sinó que van amunt i avall amb una pissarra. Tot estava ben bo. Vam fruir dels plats amb un vi conegut d'eixos que diuen que val més del que costa: Mano a Mano.

I la novetat per a la meua biblioteca va ser:

 • Rossell Ibern, Anna Maria

  • Manual de traducción. Alemán/castellano, Barcelona, ed. Gedisa, 1999 (1996), pàg. 7-222.[*]

diumenge, 7 d’octubre de 2007

Ocasions a l'Fnac

Un dia de setembre vaig tindre ocasió de fer uns punts extres amb la meua targeta d'Fnac i vaig carregar uns quants llibres. Només per aprofitar l'oportunitat. Supose que em faran paper abans que en fem paper. D'entrada m'assabente a l'atzar d'una cosa:

Mao considerava en aquella època [1920] que Dewey, qui ensenyava que «l'educació és vida, l'escola és la societat», era un dels «tres grans filòsofs contemporanis, al costat de Bertrand Russell i del pensador francés Henri Bergson. • Jackson, Gabriel

  • La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, ed. Crítica, 1999, pàg. 7-496. [*]


 • Lynch, John (dir.)

  • Monarquía e imperio: el reinado de Carlos V, Madrid, ed. El País, 2007, pàg. 7-480. [*]


 • Paniagua, José Ramón

  • Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, Ediciones Cátedra, 2005 (1978), pàg. 7-339. [*]


 • Renatus, Flavius Vegetius

  • Compendio de técnica militar, Madrid. Ediciones Cátedra, 2006, pàg. 9-399. [*]


 • Short, Philip

  • Mao, Barcelona, ed. Crítica, 2003 (1999), pàg. 7-1.047. [*]


 • Vernet, Juan

  • Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, ed. Acantilado, 2006 (1999), pàg. 7-560. [*]


 • Vida, Antal i Tamás Kótai

  • 365 peces, Barcelona, ed. Könemann, 2006, pàg. 9-399. [*]

dissabte, 1 de setembre de 2007

Parlar bé en públic

He contret unes obligacions que em limiten el pressupost, aixina que l'entrada de novetats en la bibliografia supose que s'espaiarà més de l'habitual fins ara. Amb tot, hui he tingut ocasió d'incorporar dos llibres que espere que em siguen ben útils aviat:

 • Morales, Carlos Javier

  • Guía para hablar bien en público. Método completo y práctico para las más diversas situaciones, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2007 (2001), pàg. 7-217.[*]


 • Rubio, Joana i Francesc Puigpelat

  • Com parlar bé en públic, Barcelona, ed. Mina - Enciclopèdia Catalana, 2000 (2007), pàg. 5-228.[*]

diumenge, 26 d’agost de 2007

La ciència i la política


 • Weber, Max
  • La ciència i la política, València, ed. Universitat de València, 2005, pàg. 5-137.[*]
  • Traducció ca: Guillem Calaforra.
  • Títol original: Politik als Beruf, Wissenschaft als Beruf.
  • Any: 1919.

divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra V • Ventura i Subirats, Jordi

  • Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1978.[H5é]

 • Ventura i Subirats, Jordi

  • La bíblia valenciana, Barcelona, ed. Curial, 1993, pàg. 5-237.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Contacte i contrast de llengües i dialectes, València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-272.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • «La dialectologia catalana: realitats i perspectives», ..., ..., pàg. 383-423.[*D5é]

 • Veny i Clar, Joan

  • «Sobre els occitanismes del rossellonès», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 441-494.

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia), Palma, ed. Moll (1982) 1986, pàg. 11-249.[*Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars, Barcelona, ed. Dopesa, 1978.[Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Estudis de geolingüística catalana, Barcelona, ed. Edicions 62, 1984 (1978), pàg. 5-278.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Introducció a la dialectologia catalana, Barcelona, ed. Enciclopèdia catalana, Biblioteca Universitària, 1986 (1985), pàg. 11-230.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua històrica i llengua estàndard, Barcelona, ed. Universitat de València, 2001, pàg. 7-268.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua i entorn natural, Barcelona, ed. Edicions 62, 2001, pàg. 7-270.[*]

 • Vergés, Josep C.

  • Corruptors i corruptes, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1999, pàg.5-178.[*]

 • Vernet, Jaume (coord.), Eva Pons, Agustí Pou, Joan Ramon Solé i Anna Maria Pla

  • Dret lingüístic, Barcelona, ed. Cossetània Edicions, 2003, pàg. 3-303.[*]

 • Vernet, Juan

  • Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, ed. Acantilado, 2006 (1999), pàg. 7-560. [*]

 • Viana, Amadeu (a cura de)

  • Sintaxi. Teoria i perspectives, Barcelona, ed. Pagès Editors, 1993, pàg. 7-252.[*]

 • Viana, Amadeu

  • «Els cinc rellotges de Martin Joos», L’Espill, 23-24, 1987, pàg. 43-59.

 • Viaplana i Lleonart, Joaquim

  • Dialectologia, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1996, pàg. 7-277.[*]

 • Viché, Mario

  • Intervención sociocultural, València, ed. Federación Valenciana de Animación i Cultura Popular, 1989, pàg. 7-214.[*PL]

 • Viciano, Pau

  • La temptació de la memòria, València, ed. 3 i 4, pàg. 7-221.[*]

 • Vida, Antal i Tamás Kótai

  • 365 peces, Barcelona, ed. Könemann, 2006, pàg. 9-399. [*]

 • Vidal Alcover, Jaume

  • «Pròleg», dins Espriu, Salvador, El caminant i el mur, Barcelona, ed. Edicions 62, L’Escorpï Poesia, 1983, pàg. 5-14.[*]

 • Vidal Manzanares, César

  • Diccionario de los papas, Barcelona, ed. Ediciones Península, pàg. 5-143.[*]

 • Viehweg, Theodor

  • Tópica y jurisprudencia, Madrid, ed. Taurus, 1964 (1963), tít. or.: Topik und Jurisprudenz, Munic, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlugen, pàg. 7-157.[*]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • La dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, ..., 1987.[Fus18]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • «La Itàlia medieval en les narracions eiximenianes», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 21-30.[*]

 • Viera, David J.

  • «¿Influyó el Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (1340-1409) en el De Institutione Feminae Christianae de Juan Luis Vives?», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, liv, 1978, pàg. 145-155.[Fus18]

 • Vilà i Comajoan, Carme

  • Sintaxi bàsica del català, Barcelona, ed. Barcanova, 1990, pàg. 7-156.[*]

 • Vila i Comaposada, Marc-Aureli

  • Aportació a la terminologia geogràfica catalana, Barcelona, ed. IEC, 1998, pàg. 5-236.[*]

 • Vila, M. Neus i altres

  • Así son los diccionarios, Lleida, ed. Universitat de Lleida, 1999, pàg. 7-242.[*]

 • Vila Moreno, Alfonso

  • La lengua valenciana en la administración parroquial (siglos XVII a XIX), València, ed. Del Cenia al Segura, 1983, pàg. 7-286.[*]

 • Viladot i Presas, M. Àngels

  • «L’adquisició d’una segona llengua» dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 81-103.[*PL]

 • Villalón, Cristóbal de

  • El scholástico, Barcelona, ed. Crítica, 199 (s. XVI), pàg. VII-LV/1-488.[*]


 • Villaplana Ferrer, Jesús

  • Biologia i mites dels ocells, Simat de la Valldigna, ed. Edicions La Xara, 2003, pàg. 5-144.[*]

 • Villarrúbia, Joaquim

  • Els nostres insectes. Converses de divulgació entomològica, Barcelona, ed. Barcino, 1989, pàg. 5-324.[*]

 • Vinyoles, Joan J. i Ramon Piqué

  • Diccionari eròtic i sexual, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989, 464 pàg.[el289]

 • Voltaire, François Marie Arouet

  • Diccionario filosófico, Madrid, ed. Temas de Hoy, 1995.[*]

Lletra U


 • Unesco

  • Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge, Barcelona, ed. centre Unesco de Catalunya, 1992, pàg. 5-25.[*]

 • Universita Politècnica de Catalunya

  • Fitxes de normalització lingüística. 1, Barcelona, ed. UPC, 1991 (1989), pàg. 7-259 + addenda.[*]

 • Universitat Autònoma de Barcelona

  • Els signes de puntuació, Barcelona, ed. UAB, 1995 (1993), pàg. 5.103.[*]

 • Universitat Politècnica de Catalunya

  • Dubtes lingüístics més freqüents, Barcelona, ed. UPC, 1996, pàg. 3-50.

 • Urgell i Xambó, M. Dolors, i Carola Duran i Tort

  • Vocabulari de la gestió del risc financer, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 3.32.[*]

 • Urgell i Xambó, M. Dolors, i Carola Duran i Tort

  • Vocabulari econòmico-administratiu, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1988, pàg. 1-235.[*]

 • Usó Ballester, M. Dolors (ed.)

  • Ensenyament/aprenentatge de llengües, Castelló de la Plana, ed. Universitat Jaume I, 1994, pàg. 7-207.[*-préstec: AG]

Lletra T


 • Tabucchi, Antonio

  • Un baúl lleno de gente, Madrid, ed. Huerga y Fierro, 1997 (1990), pàg. 7-189.[*]

 • Talamoni, Jean-Guy

  • Diccionari d'expressions corses comentades, Barcelona, ed. Llibres de l'Índex, 2006 (2004), pàg. 5-190.[*]

 • Tarancón, Manuel

  • «Tirant lo Blanch y los ideales de la época», dins Literatura valenciana del s. XV, Colón, G. i..., València, Consell Valencià de Cultura, 1991, pàg. 67-90.[*]

 • Tate, R. B.

  • «Margarit i el tema dels gots», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 151-168.

 • Taubira, Christiane i André Castaldo

  • Codes noirs. De l'esclavage aux abolitions, Saint-Herblain, ed. Dalloz, 2006, pàg. V-XXXIX/1-150.[*]

 • Tavani, Giuseppe

  • «Literatura i societat a Barcelona entre la fi del s. XIV i el començament de xv», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 7-40.

 • Tekavčić, Pavao

  • Grammatica storica dell’italiano. Volume I: fonematica, Bolonya, ed. Il Mulino, 1974 (2.ª ed.). [Dual]

 • Televisó de catalunya

  • Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-235.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de comptabilitat, Barcelona, ed. Fundació Barcelona-Termcat, 1994, pàg. 7-163.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de comunicació empresarial, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1999, pàg. 5-306.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de gestió ambiental, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1997, pàg. 7-271.[*]

 • Termcat

  • Diccionari de lingüística, ed. Fundació Barcelona - termcat, Centre de Terminologia, 1992. [*UV]

 • Termcat

  • Diccionari visual de la construcció, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994.[*]

 • Termcat

  • Lèxic d’art gràfiques i edició, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 7-35.[*]

 • Termcat

  • Lèxic de pasta, paper i cartó, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1995, pàg. 5-55.[*]

 • Termcat

  • Lèxic de productes químics, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994, pàg. 5-39.[*]

 • Termcat

  • Manlleus i calcs lingüístics en terminologia, Barcelona, ed. Eumo/Termcat, 2005, pàg. 5-86.[*]

 • Terrado, Javier (ed.)

  • Toponimia. Más allá de las fronteras ligüísticas, Lleida, ed. Universitat de Lleida, 1998, pàg. 5-122.[*]

 • Terricabras, Josep-Maria

  • Pensem-hi un minut, Barcelona, ed. Pòrtic, 2004, pàg. 5-125.[*]

 • Terricabras, Josep-Maria i altres

  • Què ens expliquen, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2006, pàg. 7-125.[*]

 • Terry, Arthur

  • «L’”Oda nova a Barcelona” de Joan Maragall», dins Garolera, Narcís, Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelna, ed. Curial, 1985 (1963), pàg. 13-21.[*]

 • Teurtrie, Danie, Jean Vicq i Michel Coudray

  • Le cidre, Bordeaux, ed. Éditions Jean-Paul Gisserot, 2003, pàg. 1-32.[*]

 • Thomas, Jacqueline M.-C., L. Bouquiaux i F. Cloarec-Heiss

  • Initiation à la phonétique. Phonétique articulatoire et phonétique distinctive, París, ed. Presses Universitaires de France, 1976.[RFM]

 • Todolí cervera, Júlia

  • Els pronoms personals, Saragossa, 1998, ed. Universitat de València, 9-151.[*]

 • Torquemada Cid, Ricard

  • Fórmula Barça. Viatge a l'interior d'un equip que ha descobert l'eternitat, Valls, ed. Cossetània Edicions, 2012, pàg. 5-189.[*]

 • Torrent-Lenzen Aina

  • «Indexicalitat i comunicació verbal d'emocions en català», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 257-284.[*]

 • Torres, Augusto M.

  • Diccionario Espasa cine español, Madrid, ed. Espasa, 1996, pàg. VII-X/1-548.[*]

 • Tory Peterson, Roger i Guy Mountfort, P. A. D. Hollom

  • Guia dels ocells dels països catalans i d’Europa, Barcelona, ed. Omega, 1995 (1993), pàg. 5-325+...[*]

 • Totosaus, Josep M.

  • «Per a una lectura cristiana de ‘Nabí’», ..., ..., pàg. 73-76.[*L5é]

 • Tovas, Antonio

  • «...» (?), ..., ..., Investigación y Ciencia, octubre 1981, pàg. 135-137.

 • Tramoyeres Blasco, Luis

  • Catálogo de los periódicos de Valencia, València, ed. París-Valencia, 19...[*]

 • Triadú, Joan

  • «Josep Carner, el castellà i els castellans», ..., ..., pàg. 19-21.[*L5é]

 • Tribak, Saïd

  • Introducció a l’aprenentatge de la llengua àrab, Tarragona, ed. El Mèdol, 1998, pàg. 3-108.[*]

 • Tshichold, Jan

  • El abecé de la buena tipografía, València, ed. Campgràfic, 2002, pàg. 5-126.[*]

 • Tudela i Penya, Joan

  • El català a l’administració de la Generalitat, ed. Generalitat de Catalunya, 118 pàgines.

 • Turell i Julià, M. Teresa

  • «El comportament lingüístic: els grups socials», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 104-132.[*PL]

 • Tuson i Valls, Amparo

  • «El comportament lingüístic: l’anàlisi conversacional», dins Bastardas, A. i J. Soler, sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 133-154.[*]

 • Tusón, Jesús

  • ¿Com és que ens entenem? (si és que ens entenem), Barcelona, ed. Empúries, 2000 (1999), pàg. 7-108.[*]

 • Tusón, Jesús

  • El luxe del llenguatge, Barcelona, ed. Empúries, 1988 (1986), pàg. 7-112.[*]

 • Tusón, Jesús

  • Les llengües del món, Barcelona, ed. UOC, 2006, pàg. 6-62.[*]

 • Tusquets, Esther

  • Confesiones de una editora un poco mentirosa, Barcelona, ed. RqueR Editorial, 2005, pàg. 7-198.[*]

Lletra S


 • Sabater, Ernest

  • Diccionari ideològic, Barcelona, ed. Barcanova, 1990, pàg. -301.[*]

 • Saborit Vilar, Josep

  • El valencià de les Alqueries, Castelló de la Plana, ed. Diputació de Castelló, 1998, pàg. 7-87.[*]

 • Saborit Vilar, Josep

  • Millorem la pronúncia, València, ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2009, pàg. 3-272.[*]

 • Sager, Juan C.

  • Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid, ed. Pirámide, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993 (1990Sa), pàg. 7-442.[*]

 • Sala Rose, Rosa

  • Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, Barcelona, ed. Acantilado - Quaderns Crema, 5-509.[*]

 • Salom, Julia i altres

  • Comarques centrals valencianes i polítiques d’actuació territorial, València, ed. CEIC Alfons el Vell, 1993, pàg. 7-254.[*]

 • Saltareli, Mario i Dieter Wanner (ed.)

  • Diachronic Studies in Romance Linguuistics, The Hague, ed. Mouton, 1975.[Dual]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel (coord.)

  • Teletextos, València, ed. Universitat de València, pàg. 7-164.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel i Adolf Piquer

  • Vint anys de novel·la catalana al País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1992, pàg. 7-327.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • Els arxius del discurs, València, ed. IIFV-PAM, 2001, pàg. 7-261.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «Els registres orals» dins Ferrando, A. (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 205-222.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «Revisió crítica de Teodor Llorente» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 99-110.[*]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • «L’estructura col·loquial del poema : un estudi de l’Hotel París, Lletres de canvi, ..., pàg. 45-54.[*L5é]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • El gest poètic. Cap a una teoria del poema, València, ed. IFV, Bullent, 1984, pàg. 7-272.[*Cr5é]

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • La frontera literària. Dotze discursos sobre el discurs, Barcelona, ed. PPU, 1988.

 • Salvador Liern, Vicent Manuel

  • Teletextos II (Lectures de sociologia de la comunicació), València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 7-213.[*]

 • Salvador, Carles

  • Parleu bé, València, ed. Sicània, ..., pàg. 11-101.[*]

 • Sánchez Carrión, José M. (Txèpetx)

  • El espacio lingüístico, Burlada, ..., 1981.[fets i fic]

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina

  • Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València, Barcelona, ed. Rafael Dalmau, 1967, pàg. 7-55.[*]

 • Sanchis Carbonell, Josep
  • El gran llibre dels malnoms, Ontinyent, ed. Associació de Veïns El Llombo, 2011, pàg. 5-313.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «Extensión y vitalidad del dialecto valenciano “apitxat”», RFE, XXIII, pàg. 45-62.[Dual]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «La lengua de Ausiàs March», Revista Valenciana de Filologia, número 6, València, ed. ..., 1959-62, pàg. 85-95.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • «Pròleg» a Sermons de Quaresma, València, ed. Albatros, 1973, pàg. 7-39.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, ed. Salvat, 1980.[*H5é fotoc]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII, València. ed. Universitat de València, 2001 (1963), pàg. 7-106.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • La ciutat de València. Síntesi d’història i de geografia urbana, València, Generalitat Valenciana, 1997, pàg. 3-602.[*]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • La llengua dels valencians, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1983, pàg. 9-211.[*H5é]

 • Sanchis Guarner, Manuel

  • Lletres de resistència (1939-1981), [edició, selecció i notes de Santi Cortés], Catarroja-Barcelona, ed. Editorial Afers, 2005, pàg. 7-423.[*]

 • Sanchis Martínez, Vicent

  • Els últims moriscos de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, ed. Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, 2008, pàg. 9-67.[*]

 • Sanchis Martínez, Vicent

  • Introducció a la història de Rafelguaraf, el Tossalet i Berfull, Rafelguaraf, ed. Ajuntament de Rafelguaraf, 1995, pàg. 3-584.[*]

 • Sanchis i Sivera, Josep (ed.)

  • Dietari del capellà d’Anfós el Magnànim, València, ed. ..., 1932.[Fus18]

 • Sancho Cremades, Pelegrí

  • Introducció a la fraseologia. Aplicació al valencià col·loquial, València, ed. Denes, 1999, pàg. 7-178.[*]

 • Sanmartín Sáez, Julián

  • Diccionario de argot, Madrid, ed. Espasa Calpe, 1998, pàg. VII-XXIV/1-877.[*]

 • Sansone, Giuseppe

  • «Ramon Llull, narratore», Revista de Filología Española, XLIII, gener-juny 1960, pàg. 81-86.[classe]

 • Sanxis i Forriols, Josep Lluís

  • Fraseologia popular inspirada en el món agrícola i religiós, València, ed. Edicions Brosquil, 2002, pàg. 7-106.[*]

 • Sanz, Benito i Miquel Nadal

  • Tradició i modernitat en el valencianisme (1939-1983), València. ed. 3 i 4, 1996, pàg. 7-286.[*]

 • Sañé, Jaume

  • 100 arbres fàcilment identificables, Tarragona, ed. Cossetània Edicions, 2003, pàg. 3-71.[*]

 • Sapir, Eduard

  • El llenguatge, Barcelona, ed. Empúries, 1985 (tít. or. : Language. An Introduction to the Study of Speech).[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • El valencià de Bernat i Baldoví. Del passat al futur. Ideologia i tast lèxic, Alzira, ed. Bromera, 2009, pàg. 5-340.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • El valencià del futur, Benicarló, ed. Alambor, 2000, pàg. 7-172.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Els predicatius i les categories sintàctiques, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1994, pàg. 7-243.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments, Gandia, ed. CEIC Alfons el Vell, 2003.[*]

 • Saragossà i Alba, Abelard

  • Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments, València, ed. Tabarca, 2005, pàg. 5-343.

 • Saragossà Alba, Abelard

  • «La pronúncia dels numerals 17, 18 i 19 al llarg de la història», Actes..., Barcelona, ed. PAM, 2001.[*Fotoc.]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Passat, present i futur de les Normes Ortogràfiques de Castelló (1932), València, ed. Saó, 1998, pàg. 7-188.[*]

 • Saragossà Alba, Abelard

  • Problemes bàsics de la teoria sintàctica generativa (1957-1986), València, ed. IIFV-PAM, 1992, pàg. 5-304.[*]

 • Sargatal, Alfred

  • Iniciació al conte literari. Una antologia, Barcelona, ed. Glauco, 1987, pàg. 11-258.[*]

 • Schaeffer, Pierre

  • «Representación y comunicación», Barcelona, ed. Gustavo Gili, 1978, pàg. 173-195.[*Cr3r]

 • Schmid, Beatrice

  • Les «traduccions valencianes» del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). Estudi lingüístic, Barcelona, ed. ..., 1988.[Fus18]

 • Schmidt, S. J.

  • Teoría del texto, Madrid, ed. Cátedra, 1977.[Classe]

 • Schmitt, Carl

  • Teoria del partisà, Barcelona, ed. L'Esfera dels Llibres, 2004 (1963), pàg. 5-131.[*]

 • Schumpeter, Joseph A.

  • Capitalisme, socialisme i democràcia, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989 (1952/1964), 2 v., pàg. 5-332/7-248.[*]

 • Searle, John

  • Actos de habla, Barcelona, ed. Planeta-De Agostini, 1994 (1969) (tít. or.: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language), pàg. 5-351.[*]

 • Sebastià i Salat, Montserrat

  • thesaurus d’història social de la dona, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya (1988), pàg. 5-269.[*]

 • Sebastià, Jordi

  • «El centre s’organitza», València, El Temps, 409, 20 d’abril 1992, pàg. 16-18.[*PL]

 • Seco Reymundo, Manuel

  • Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1995, pàg. VII-XXII/1-545.[*]

 • Segarra Neira, Mila

  • Història de l’ortografia catalana, Barcelona, ed. Empúries, Les Naus d’Empúries, 1985, pàg. 7-463.[*]

 • Segre, Cesare

  • Pricipios de análisis del texto literario, Barcelona, ed. Crítica, 1985.[*Cr5é]


 • Segura i Llopes, Carles

  • Variació dialectal i estandardització al Baix Vinalopó, València, ed. IIFV-PAM, 2003, pàg. 7-306.[*]


 • Sempere Reig, Eugeni

  • Les nostres paraules, València, ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008, pàg. 3-257.[*]


 • Sempere Reig, Eugeni

  • Valencià en perill d'extinció, València, ed. Eugeni S. Reig, 2005, pàg. 7-861.[*]


 • Serena i Barrobés, Pura

  • Manual d’estil, Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1995, pàg. 3-169.[*]

 • Serra, Màrius
  • Primer llibre dels mots encreuats de La Vanguardia, Barcelona, ed. Columna, 1991, pàg. 1-125.[*]

 • Serradilla Castaño, Ana M.ª

  • Diccionario sintáctico del español medieval, Madrid, ed. Gredos, 1996, pàg. 7-199.[*]

 • Serrano Morales, J. E.

  • Diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868, València, ed. ..., 1818-1899.[Fus18]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Comunicació, societat i llenguatge. El desenvolupament de la lingüística, Barcelona, ed. Empúries, Biblioteca Universal, 1993, pàg. 7-285.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Lingüística i qüestió nacional, València, ed. Eliseu Climent, 1979, pàg. 5-173.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Literatura i teoria del coneixement, Barcelona, Laia, Les Eines-assaig, 1981 (1978), pàg. 7-141.[*]

 • Serrano Farrera, Sebastià

  • Signes, llengua i cultura, Barcelona, ed. Edicions 62, «Llibres a l’abast», 1985 (1980), pàg. 5-174.[*]

 • Setton, Kenneth M.

  • Los catalanes en Grecia, Barcelona, ed. Orbis, 1985 (1975), pàg. 5-255.[*]

 • Shane, Sanford

  • «Natural Rules in Phonology» dins Stockwell & Macaulay (ed.), pàg. 199-229.[Dual]

 • Shane, Sanford

  • Generative Phonology, Englewood Cliff, N. J., ed. Prentice-Hall. Trad. catellana: Introducción a la fonología generativa, Barcelona, ed. Labor, 1979.[Dual]

 • Sharpe, Leslie i Irene Gunther

  • Manual de edición literaria y no literaria, Mèxic, ed. Fondo de Cultura Económica, 2005 (1994), pàg. VII-XXII/1-185.[*]

 • Shermerhorn, R. A.

  • El poder y la sociedad, Buenos Aires, ed. Paidós.[Ny64]

 • Short, Philip

  • Mao, Barcelona, ed. Crítica, 2003 (1999), pàg. 7-1.047. [*]

 • Simbor Roig, Vicent i Vicent Carbó

  • Literatura actual al País Valencià (1973-1992), Barcelona, ed. Institut Universitar de Filologia Valenciana - PAM, 1993, pàg. 7-223.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • «El primer romanticisme valencià i l’origen de la Renaixença» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 75-98.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Carles Salvador i Gimeno: una obra decisiva, València, ed. Diputació provincial de València, 1983, pàg. 11-285.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Els fonaments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-1939), Barcelona, ed. PAM-IFV, Biblioteca Sanchis Guarner, 1988, pàg. 5-246.[*]

 • Simbor Roig, Vicent

  • Els orígens de la Renaixença Valenciana, València, ed. Universitat de València, 1980, pàg. 7-218.[*]

 • Simó i Redó, Francesc

  • El món mariner de Vinaròs: una recerca lingüística, Vinaròs, ed. Antinea, 1999, pàg. 5-100.[*]

 • Singh, Simon

  • L'enigma de Fermat, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 7-373.[*]

 • Sirera Turó, Josep Lluís

  • «Literatura i pràctiques dramàtiques al País Valencià contemporani: dos segles d’indefinicions» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 139-156.[*]

 • Sirera Turó, Josep Lluís

  • Història de la literatura valenciana, València, ed. Alfons el Magnànim, 1995, pàg. 7-607.[*]

 • Sisè, Pere

  • Raons d’dentitat del País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1977, pàg. 5-186.[*]

 • Slobin, D.

  • Introducción a la psicolingüística, Buenos Aires, ed. Paidós, 1974.[Classe]

 • Soberanas, Amadeu J.

  • «Exposició bibliográfica», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 669-674.

 • Sokal, Alan i Jean Bricmont

  • Imposturas intelectuales, Barcelona, ed. Paidós, 1998, pàg. 7-315.[*]

 • Solà Cortassa, Joan (dir.)

  • Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, ed. Ajuntament de Barcelona, 1995, pàg. 5-310.[*]

 • Solà Cortassa, Joan i Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez Saldanya

  • Gramàtica del català contemporani, Barcelona, ed. Empúries, 2002, 3 v.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • A l’entorn de la llengua, (fragment) pàg. 163-180.[*H5é]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Del català incorrecte al català correcte, Barcelona, ed. Edicions 62, 1985 (1977), pàg. ...[*H5é]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Estudis de sintaxi catalana/1, Barcelona, ed. Edicions 62, 1985 (1972), pàg. 7-176.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Estudis de sintaxi catalana/2, Barcelona, ed. Edicions 62, 1993 (1972), pàg. 5-181.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • L’obra de Pompeu Fabra, Barcelona, ed. Teide, 1987, pàg. 1-169.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • La llengua, una convenció dialèctica, Barcelona, ed. Columna, 1993, pàg. 7-172.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Lingüística i normativa, Barcelona, ed. Empúries, 1990, pàg. 7-141.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, ed. Empúries, 1994 (2a ed., corregida i augmentada), pàg. 7-365.[*]

 • Solà Cortassa, Joan

  • Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, ed. Empúries, 1994, pàg. 7-309.[*]

 • Solà Cortassa, Joan i Josep M. Pujol

  • Tractat de puntuació, Barcelona, ed. Columna, 1990 (1989), pàg. 3-147.[*]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • «Línies de treball de les xarxes de normalització lingüística per a 1995, Llengua i Ús, 2, 1995, pàg. 23-27.[*PL]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • Les paraules del futur, València, ed. 3 i 4, Contextos, 1995, pàg. 7-10/11-184.[*]

 • Solé i Camardons, Jordi

  • Text i context. Lectures des de la sociolingüística, Barcelona, ed. La Magrana, 1991, pàg. 7-201.[*]

 • Solé i Durany, Joan Ramon

  • «El síl·labus processal i formularis», Llengua i Dret, 4, pàg. 211-223.[*]

 • Soler i Carbó, Josep

  • «La normalització lingüística: normes i varietats», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 211-230.[*PL]

 • Soler, Isabel i M. Roser Trilla

  • Les línies del text, Barcelona, ed. Empúries, 1989, pàg. 11-125.[*]

 • Soler, Vicent

  • «Les comarques de parla castellana: una qüestió oberta», dins Sisè, Pere, Raons dídentitat del País Valencià, pàg. 49-69.[*]

 • Soria i Rosaleny, Frederic

  • Les compareixences en comissió. El cas de les Corts Valencianes durant la IV legislatura (1995-1999), València, ed. Corts Valencianes, 2003, pàg. 3-2623.[*]

 • Sòria Parra, Enric
  • En el curs del temps. Un itinerari a través de vuit-cents anys de literatura catalana, Palma (Mallorca), ed. Editorial Moll, 2010, pàg. 7-556.[*]

 • Sòria Parra, Enric

  • L'espill de Janus. Notes sobre literatura catalana, Barcelona, ed. Proa, 2000, pàg. 7-277.[*]

 • Sòria Parra, Enric

  • La lentitud del mar. Dietari, 1989-1997, Barcelona, ed. Proa, 2005, pàg. 5-358.[*]

 • Stewart, Juan

  • La vida íntima de los griegos y los romanos, Madrid/València, ed. La Editorial Española-Americana/Prometeo, s/d, pàg. 5-191.[*]

 • Stiglitz, Joseph

  • Com podem fer funcionar la globalització, Barcelona, ed. Empúries, 2007 (2006), pàg. 7-445.[*]

 • Stirner, Max

  • L’unique et sa propriété, París, ed. éditions de la Revue Blanche, 1900, pàg. V-XXIX/1-471.[*]

 • Stockwell, Robert i Ronald K. S. Macaulay (ed.)

  • Linguistic Change and Generative Theory, ed. Indiana University Press, 1972.[Dual]

 • Straka, Georges

  • «La dislocation linguistique de la Romania et la formation des langues romanes à la lumière de la chronologie relative des changements phonétiques», Revue de Linguistique Romane, 20, pàg. 249-267.[Dual]

 • Strubell i Trueta, Miquel

  • «La immigració», dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 46-77.[*PL]

 • Stübing, Gerardo i Juan Bautista Peris

  • Plantas medicinales de la Comunitat Valenciana, València, Generalitat Valenciana, 1998, pàg. 5-297+.[*]

 • Subirana, Jaume i Oriol Izquierdo i Llopis

  • «La paraula en el vent: paraula contra el vent. Una lectura del llibre de Carner», ..., pàg. 75-77.[*L5é]

 • Sugranyes de Franch, R.

  • «Raymond Lulle, docteur des missions, avec un choix de textes, traduits et annotés», suplement V de Nouvelle Revue de Science Missionnaire, ed. Schoeneck-Backenried, Suïssa, 1954.[HªRiquer]

 • Sullà, Enric

  • «La poesia catalana jove: una alternativa al realisme», Els Marges, 1, maig 1974, pàg. 118-125.[*L5é]

 • Sullà, Enric

  • Poètica de la narració, Barcelona, ed. Empúries, 1985, pàg. 7-190.[*]

 • Sunyol, Víctor

  • El buit i la novel·la. Cinquanta assajos de buidatge novel·lístic, Vic, ed. Eumo, 1994.[*]

Lletra R


 • Rafanell Vall-llosera, August

  • El català modern, Barcelona, ed. Empúries, 2000, pàg. 5-295.[*]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «Fonologia diacrònica catalana: aspectes metodològics», dins Actes del II col·loqui internacional sobre el català, ed. PAM, 1976, pàg. 47-65.[Dual]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «La u catalana d’origen consonàntic», Estudis Romànics, xii, Barcelona, 1963-1968 [1970], pàg. 179-211.[Dual]

 • Rafel i Fontanals, Joaquim

  • «Sobre el benasqués», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 587-618.

 • Ramentol, Santiago

  • Els silencis de la ciència, Barcelona, ed. 3 i 4, 2000, pàg. 7-273.[*]

 • Ramírez i Molas, Pere

  • La poesia d’Ausiàs March, Basilea, ..., 1970.[Fus18]

 • Ramos Alfajarín, Joan Rafael

  • Ésser, estar i haver-hi en català antic. Estudi sintàctic i contrastiu, València, ed. IIFV / PAM, 2000, pàg. 7-448.[*]

 • Ramos Alfajarín, Joan Rafael

  • Introducció a la sintaxi, València, ed. Tàndem, 1992, pàg. 7-215.[*]

 • Rasico, Philip D.

  • «Alguns problemes cronològics de les sisbilants catalanes», dins Actes del Primer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. PAM, 1979, pàg. 93-109.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «El desenvolupament dels fonemes ˆz i ˆš en català preliterari: Qüestions de fonologia històrica, cronologia i geografia lingüística», dins Estudis de llengua i literatura catalanes II, ed. PAM, 1981, pàg. 5-24.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «El tractament català dels grups de nasal o líquida més oclusiva, a la llum de la documentació medieval: precisions fonològiques», dins Estudis de llengua i literatura catalanes III, ed. PAM, 1981, pàg. 9-25.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • «Envers una caracterització fonològica del català pre-iterari: conceptes i mètodes», dins Actes del Segon Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, ed. PAM, 1982, pàg. 77-89.

 • Rasico, Philip D.

  • «Sobre l’evolució de les consonants llatines l-, -ll-, n- i -nn- en català antic, Els Marges, 20, Barcelona, pàg. 99-106.[Dual]

 • Rasico, Philip D.

  • Estudis sobre la fonologia del català preliterari, ed. Curial - PAM, 1982.[*Dual, fotoc.]

 • Raspall i Juanola, Joana i Joan Martí i Castell

  • Diccionari d’homònims i parònims, Barcelona, ed. Barcanova, 1988, pàg. 7-255.[*]

 • Raventós, Daniel

  • El derecho a la existencia, Barcelona, ed. Ariel, 1999, pàg. 5-160.[*]

 • Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales

  • Vocabulario científico y técnico, Madrid, ed. Espasa Calpe, 1996, pàg. VII-XXIV/1-1.627.[*]

 • Real Academia Española

  • Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, ed. Santillana Ediciones Generales, 2005, pàg. VI-XXXV/1-833.[*]

 • Real Academia Española

  • Gramática de la lengua castellana, Madrid, Perlado, Páez y Compañía, 1917, pàg. V-VIII/1-548.[*]

 • Rebes i Solé, J-Enric, Valentí Sallas i Capmany i Carles Duarte i Montserrat

  • Formulari de procediment administratiu, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990 (1982), pàg. 5-173.[*]

 • Rebollo Torío, Miguel Ángel

  • El lenguaje de la derecha en la 2.ª República, ed. Fernando Torres, col. «Interdisciplinar», 1975.[*]


 • Rebollo Torío, Miguel Ángel

  • Lenguaje y política. Introducción al vocabulario político republicano y franquista 1931-1971, València, ed. Fernando Torres, 1978, pàg. 5-221.[*]


 • Recasens i Vives, Daniel

  • «Bases per a una fonètica normativa del català estàndard», dins cabré, M. T. i altres (ed.), Problemàtica de la normativa del català, Barcelona, ed. PAM, 1984, pàg. 57-64.

 • Recasens i Vives, Daniel

  • «Notes entorn del rendiment fonològic de l’oposició /b/ - /v/ al Tarragonès. Estat actual», Estudis Romànics, XVI, Barcelona 1971-1975 [1980], pàg. 163-183.[Dual] • Regan, Geoffrey

  • Historia de la incompetencia militar, Barcelona, ed. Editorial Crítica, 2001 (1987), pàg. 7-422.[*] • Reglà, Joan

  • Aproximació a la història del País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1978.[H5é]


 • Reixach i Pla, Modest

  • Difusió social del coneixement de la llengua, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990, pàg. 5-163.[*] • Renatus, Flavius Vegetius

  • Compendio de técnica militar, Madrid, ed. Ediciones Cátedra, 2006, pàg. 9-399. [*]


 • Revel, Jean-François

  • El conocimiento inútil, Madrid, ed. Espasa Calpe, 2006, pàg. 7-499.[*]

 • Revilla, Federico

  • Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, ed. Cátedra, 1995, pàg. 7-439.[*]

 • Rey, Alain (dir.)

  • Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, ed. Dictionnaires Le Robert, 2004 (1992), 3 v.[*]

 • Reyes, Graciela

  • Los procedimientos de cita: estilo directo y estilo indirecto, ed. Arco/Libro SL, Cuadernos de Lengua Española, 1993, pàg. 5-54.[*]

 • Riba i Viñas, Cèlia

  • «El gènere en càrecs, professions i oficis», Solà (ed.), Sobre lexicografia catalan actual, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 11-39.[*]

 • Ribera Llopis, Joan M.

  • Estudi introductori a Narrativa catalana segles XIV-XV, València, de. 3 i 4, L’Estel, 1990, pàg. 9-64.[*]

 • Richard, Renaud (coord.)

  • Diccionario de hispanoamericanismos, Madrid, ed. Cátedra, 1997, pàg. 7-505.[*]

 • Rico y Amat, Juan

  • Diccionario de los políticos, Madrid, ed. Narcea, 1976, pàg. 9-348.[*]

 • Rico, Albert i Joan Solà

  • Gramàtica i lexicografia catalana: síntesi històrica, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1995, pàg. 7-217.[*]

 • Francisco Rico

  • El texto del "Quijote", Barcelona, ed. Ediciones Destino, 2005, pàg. 7-565.[*]

 • Rico, Francisco

  • «Petrarca y el humanismo catalán», dins Actes del Vié CILLC (Roma ‘82), Barcelona, ed. PAM, 1983, pàg. 257-292.[*Apunts5é]

 • Ridruejo, Emilio

  • «La forma verbal en -ra en valenciano», ..., ..., pàg. 439-448.[*D5é]

 • Riera i Gil, Elvira

  • «El canvi de comportament lingüístic: de les comunicacions individualitzades a les institucionalitzades», Llengua i Dret, 15, juny 1991, pàg. 147-161.[*PL]

 • Riera i Sans, Jaume

  • El cavaller i l’alcavota, Barcelona, ed. Club Editor, 1987, pàg. 9-282.[*]

 • Riera, Carles

  • Curs de lèxic científic. 1. Teoria, Barcelona, ed. Claret, pàg. 5-373.[*]

 • Riera, Carles

  • El lèxic científic català de la botànica, Barcelona, ed. Claret, 2000, pàg. 5-436.[*]

 • Riera, Carles

  • Manual de català científic, Barcelona, ed. Claret, 1992, pàg. 5-185.[*]

 • Riera-Eures, Manel i Margarida Sanjaume Navarro

  • Diccionari d'onomatopeies i mots de creació expressiva, Barcelona, ed. Edicions 62, 2002, pàg. 5-331.[*]

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • «”Hi” datiu inanimat», Els Marges, 12, Barcelona, ed. Curial, gener 1978, pàg. 99-102.[*]

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • «Anem o venim?», ..., ..., pàg. 32-...

 • Rigau i Oliver, Gemma

  • Gramàtica del discurs, Bellaterra, ed. Publicacions de la Universitat, 1981.

 • Riquer, Borja de

  • Cronologia dels Països Catalans, Barcelona, ed. Pòrtic, 1999, pàg. 7-205.[*]

 • Riquer, Martí de i José Maria Valverde

  • Historia de la literatura universal, Barcelona, ed. Planeta, 1984.

 • Riquer, Martí de

  • «Els “Stramps” de Jordi de Sant Jordi: idees i influències», dins Jordi de Sant Jordi, ..., ed. Universidad de Granada, Colección Filológica, XV, 1955, pàg. 97-103.[*Apunts 4t]

 • Riquer, Martí de

  • «Introducción a la lectura de los trovadores», ..., ..., pàg. 9-102.[*Apunts4t]

 • Riquer, Martí de

  • «Joanot Martorell i el “Tirant lo Blanc”» dins Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, Barcelona, ed. Ariel, 1982 (1969), pàg. 7-94.[*Apunts4t]

 • Riquer, Martí de

  • Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona, ed. Quaderns Crema, Assaig, 1990, pàg. 5-319.[*]

 • Riquer, Martí de

  • Obras de Bernat Metge, ..., ed. Cátedra Ciudad de Barcelona - Biblioteca de Autores Barceloneses - Ayuntamiento y Universidad de Barcelona, 1959.

 • Riquer, Martí de

  • Traducciones castellanas de Ausias March en la Edad de Oro, Barcelona, ed. ..., 1946.[Fus18]

 • Rius Serra, Josep

  • Catalanes y aragoneses en la corte de Calixto III, Barcelona, ed. ..., 1927.[Fus18]

 • Robins, R. H.

  • Breve hsitoria de la lingüística, Madrid, ed. Paraninfo, 1984 (tít. or.: A short history of Linguistics), Londres, ed. Longman, ...[*]

 • Robinson, Joy L.

  • «Sociolingüística i variació semàntica: els tractaments en català», dins Actes del Vé CILLC, PAM, 1980, pàg. 619-638.

 • Roca, Francesc (a cura de)

  • Llegir l’economia, Barcelona, ed. La Magrana, L’Esparver Ciència, 1996, pàg. 7-238.[*]

 • Rodríguez-Moñino, Antonio

  • Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de los siglos XVI y XVII, Madrid,..., 1968.[Fus18]

 • Rodríguez González, Félix (dir.)

  • Nuevo diccionario de anglicismos, Madrid, ed. Gredos, 1997, pàg. 9-562.[*]

 • Rodríguez i González, Àngels

  • Llenguatge de signes català, coord. per Ma. Àngels Rodríguez i González, ed. Generalitat de Catalunya, 44 pàgines.[*]

 • Rodríguez-Vida, Susana

  • Diccionari temàtic de modismes, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-249.[*]

 • Rodríguez-Vida, Susana

  • Diccionari temàtic de modismes, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 7-254.[*]

 • Roger i Moreno, Rosa

  • Breu diccionario de terminologia maçònica, Barcelona, ed. La Busca, 1999, pàg. 7-125.[*]

 • Rohlfs, Gerhard

  • Historische Grammatik der Italianischen Sprache ihrer Mundarten, I, Lautlehre, Berna, ed. Francke (trad. italiana: Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, I, Fonetica, Torino, ed. Einaudi, 1966.[Dual]

 • Roig, Montserrat
  • L'agulla daurada, Barcelona, ed. Edicions 62, 1987, pàg. 7-237.[*]
 • Rojas, Carlos
  • Hierbas y plantas medicinales, Madrid, ed. Edimat Libros, 1998, pàg. 7-188.[*]

 • Romaní i Olivé, Joan Maria
  • Diccionari del vi i del beure, Barcelona, ed. Edicions de la Magrana, 1998, pàg. 5-266.[*]

 • Romero, Joan

  • Espanya inacabada, València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-243.[*]

 • Romeu ..., Josep

  • Teatre profà, Barcelona, ..., 1962.[Fus18]

 • Romeu i Alfaro, Sylvia

  • Les Corts Valencianes, València, ed. Corts Valencianes, 1985, pàg. 5-174.[*]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Anàlisi d’una dansa de Guerau de Maçanet», dins de «Guerau de Maçanet, entre la lírica i la identificació hipotètica», Estudis de llengua i literatura catalanes/ II. Homenatge a J. M. de Casacuberta/2, Montserrat, PAM, 1981, pàg. 75-95.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Comentaris al poema “Presoner” de Jordi de Sant Jordi», Serra d’Or, XIX, 210, març 77, pàg. 105-112.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Literatura valenciana en El Cortesano de Luís Milán», Revista Valenciana de Filología, I, 1951, pàg. 318-339.[Fus18]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Mateo Flecha el Viejo, la corte literariomusical del duque de Calabri y el Cancionero llamado de Upsala», Anuario Musical, XIII, 1958.[Fus18]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «P. March: “Al punt com naix comença de morir”», ..., ..., pàg. 85-119.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Poesies populars del s. XIV, procedents del Libre d’amoretes i d’un manual de notari», dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 257-286.

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Situació del jo amorós en el cant XI d’Ausiàs March», ..., ..., pàg. 119-137.[*Apunts 4t]

 • Romeu i Figueras, Josep

  • «Sol i de dol» de J. V. Foix, Barcelona, ed. Empúries, 1985, pàg. 7-80.[*]

 • Romeu Jover, Xavier

  • Manual de fonologia catalana, Barcelona, ed. Barcanova, 1983, pàg. 5-208.[*]

 • Ronjat, Jules

  • Grammaire istorique des parles provençaux modernes, 4 vol., Montpeller, ed. SLR, 1930-1941 (1930).[Dual]

 • Ros Hebrera, Carles

  • Cartilla real para escrivanos públicos, València, ..., 1762.[*Fotoc]

 • Ros Hebrera, Carles

  • Diccionario valenciano-castellano, València, ed. Librerías Paris-Valencia, 1979 (1764), pàg. 1-350.[*]


 • Rossell Ibern, Anna Maria

  • Manual de traducción. Alemán/ castellano, Barcelona, ed. Gedisa, 1999 (1996), pàg. 7-222.[*]


 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • «La percepció de l’espai urbà a la València de Joan Lluís Vives», L’Espill, núm. 17-18, 1983, pàg. 193-207.[Fus18]

 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • Geografia del País Valencià, València, ed. Alfons el Magnànim, 1995, pàg. 7-640.[*]

 • Rosselló i Verger, Vicenç M.

  • Toponímia, geografia i cartografia, València, ed. Universitat de València, 2004, pàg. 7-403.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Diccionari auxiliar, Moià, ed. J. Ruaix, 1996, pàg. 5-431.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • El català/1. Temes introductoris. Fonètica i ortografia, ed. Moià, 1990. [*UV]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui/2, Moià (Barcelona), Ruaix, 1995, pàg. 5-156.[*]

 • Ruaix i Vinyet, Josep

  • Punts conflictius de català. Deu estudis sobre normativa lingüística, Barcelona, de. Barcanova, 1989, pàg. 11-180.[*]

 • Rubert de Ventós, Xavier

  • Per què filosofia?, Barcelona, ed. Edicions 62, 1995 (1983), pàg. 7-87.[*]

 • Rubió i Balaguer, Jordi

  • «Influència de la sintaxi llatina en la cancelleria catalana del segle XV», Revista de Llengua i Dret, ..., (1953: Actes del VII CILinguistique Romane), pàg. 71-76.[*H4t]

 • Rubió i Balaguer, Jordi

  • Ramon Llull i el lul·lisme, Barcelona, de. PAM, 1985, pàg. 249-314.Introducció de Lola Badia [*L4tIncomplet]

 • Rubio, Joana i Francesc Puigpelat

  • Com parlar bé en públic, Barcelona, ed. Mina - Enciclopèdia Catalana, 2000 (2007), pàg. 5-228.[*]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Autobiografia i ficció en L’Espill de Jaume Roig. A propòsit de l’episodi en l’hospital», L’Espill, ..., ...[*4t]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Ideologia burgesa : progrés material a la València del tres-cents», L’Espill, núm. 9, València, 1981.

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Pròleg» a Epistolari de la València medieval, ..., ..., pàg. 3-61.[*5é]

 • Rubio Vela, Agustín

  • «Sobre la población de Valencia en el Cuatrocientos», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LVI, 1980.[Fus18]

 • Rubio Vela, Agustín

  • Epistolari de la València medieval (I), València, ed. IIFV-PAM, 2003, pàg. 7-414.[*]

 • Rubio Vela, Agustín

  • Epistolari de la València medieval (II), València, ed. IIFV-PAM, 1998, pàg. 7-458.[*]

 • Rubio Vela, Agustín i Mateu Rodrigo Lizondo

  • Antroponímia valenciana del segle XIV, València, ed. IIFV-PAM, 1997, pàg. 7-242.[*]

 • Ruiz de Lihory, Josep

  • La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, Valencia, ed. ..., 1903.[Fus18]

 • Ruiz i San Pascual, Francesc, Rosa Sanz i Ribelles i Jordi Solé i Camardons

  • Diccionari de sociolingüística, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2001, pàg. 7-328.[*]

 • Ruiz, Francesc, Rosa Sanz, Jordi Solé i Camardons

  • Història social i política de la llengua catalana, València, de. 3 i 4, col. Contextos, 1996, pàg. 7-238.[*]

 • Ruiz-Domènec, J. E.

  • Set dones per a Tirant, Barcelona, ed. Columna, 1991, pàg. 7-104.[*]

 • Ruiz Fernández, Ciriaco

  • Diccionario ejemplificado de argot, Barcelona, ed. Península, 2001, pàg. 9-439.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • Els estrangerismes del català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística, Barcelona, ed. Publicacions URV, 2008, pàg. 5-220.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • La formació de mots. Qüestions de normativa, Barcelona, ed. Eumo Editorial, 2004, pàg. 5-416.[*]

 • Rull i Muruzàbal, Xavier

  • Lèxic bàsic d'enologia i viticultura, Tarragona, ed. Universitat Rovira i Virgili, 1997, pàg. V-VIII/1-135.[*]

 • Russel-Gebert, Paul

  • Mediaeval Catalan Linguistics Texts, Oxford, ed. Dolphin, 1965.[Dual]

 • Russell, Bertrand

  • El coneixement humà (I i II), Barcelona, ed. Edicions 62, 1985, pàg. 7-300/7-332.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Elogio de la ociosidad, Barcelona, ed. Edhasa, 2000, pàg. 7-251.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Història social de la filosofia I. La filosofia antiga, Barcelona, ed. Edicions 62, 1996 (1945), pàg. 7-360.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Iniciació a la filosofia, Barcelona, ed. Edicions 62, 1977 (...), pàg. 5-292.[*]

 • Russell, Bertrand

  • La meva concepció del món, Barcelona, ed. Edicions 62, 1974 (1969), pàg. 5-111.[*]

 • Russell, Bertrand

  • Noves esperances per a un món que canvia, Barcelona, ed. Selecta, 1970.[Nyo87]

 • Russell, Bertrand

  • Respuestas, Barcelona, ed. Península, 1997 (1993), pàg. 5-335.[*]

Lletra Q


 • Queneau, Raymond

  • Ejercicios de estilo, Madrid, ed. Cátedra, 1987 (1947), versió d’Antonio Fernández Ferrer, pàg. 11-162.[*]

 • Queneau, Raymond

  • Exercices de style, Bussière a Saint-Amand, ed. Gallimard, 1986 (1947), pàg. 7-158.[*]

 • Queneau, Raymond

  • Exercicis d’estil, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1989 (1947), traducció d’Annie Bats i Ramón Lladó, pàg. 5-135.[*]

 • Querol i Puig, Ernest

  • Els valencians i el valencià. Usos i representacions socials, València, ed. Denes, 2000, pàg. 9-288.[*]

 • Querol i Rosso, Lluís

  • La última reina de Aragón, virreina de Valencia, València, ..., 1931.[Fus18]

Lletra P


 • Pacheco, Arseni
  • «Anàlisi de la passió amorosa en alguns textos del segle xv», dins Estudis de Llengua i literatura catalanes. Miscel·lània Bohigas, 3, PAM, 1983.[Classe]

 • Pacheco, Arseni
  • «Notes per a l’estudi de la narrativa catalana en vers dels segles xiv i xv», dins Actes del sego col·loqui de la NACS, Yale 1979, Barcelona, ed. PAM, pàg. 151-163.[Classe]

 • Páez Vives, Francisco
  • Diccionario de fármacos, Barcelona, ed. Península, 1998, pàg. 5-327.[*]

 • Pagès, Amadeu
  • ausiàs march i els seus predecessors, valència, ed. alfons el magnànim, col. Politècnica/41, 1990 (1912), traducció de Víctor Gómez, pàg. 9-428.[*]

 • Pagès, Amadeu
  • Les obres d’Auzias March, Barcelona, ed. IEC, 1912.[Fus18]

 • Palacio, José María de
  • Procesos inquisitoriales conra la familia judía de Juan Luis Vives, Madrid, ..., 1964.[Fus18]

 • Palast, Greg
  • La mejor democracia que se puede comprar con dinero, Barcelona, ed. Crítica, 2003, pàg. 7-363.[*]

 • Palau i Martí, Ferran
  • El problema de les preposicions «per» i «per a», Barcelona, ed. Editorial Barcino, 1986, pàg. 5-84.[*]

 • Palmer, L. R.
  • Introducción al latín, Barcelona, ed. Ariel, 1984, pàg. 13-387.[*]

 • Paloma, David
  • Personatges convertits en paraules, ed. Barcanova, 2015, pàg. 7-315.[*]

 • Palomares, Daniel
  • Diccionari mèdic essencial, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 5-229.[*]

 • Palomero, Josep
  • Guia didàctica d’Ausiàs March i altres poetes musicats per Raimon, València, ed. Generalitat Valenciana, 1985.[Classe]

 • Palomero, Josep
  • Guia didàctica d’Ausiàs March i els altres poetes (s. XV-XVI) musicats per Raimon, Barcelona, ed. Laertes, 1990, pàg. 9-306.[*]


 • Pàmies i Riudor, Víctor
  • Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull, Barcelona, ed. Víctor Pàmies i Riudor - Verkami, 2011, pàg. 3-141.[*]


 • Paniagua, José Ramón
  • Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, ed. Ediciones Cátedra, 2005 (1978), pàg. 7-339. [*]

 • Par, Anfòs
  • Curial e Guelfa”. Notes lingüístiques y d’estil, Barcelona, ed. Biblioteca Balmes, 1928, pàg. 5-97.[*]

 • Parcerisas, Francesc
  • «Funcions i figures de Vicent Andrés Estellés», ..., ..., pàg. 118-130.[*L5é]

 • Parcerisas, Francesc
  • «Un aspecte de la poesia de Vicent Andrés Estellés», Reduccions, ..., pàg. 47-58.[*L5é]

 • Parés i Español, Eduard
  • Vocabulari forestal, Barcelona, IEC, pàg. 5-421.[*]

 • Parés i Puntas, Anna
  • Tots els refranys catalans. 25.000 refranys d'arreu de les terres catalanes, Barcelona, ed. Edicions 62/El Punt, 2000 (1999), pàg. 7-635.[*]

 • Pascual Granell, Vicent i Margarita Vizdómine Ortiz
  • Diccionari jove Tabarca d'ús i aprenentatge, València, ed. Tabarca, 2007, pàg. 7-638.[*]

 • Pastor Fuster, Justo
  • Breve vocabulario valenciano-castellano sacado de varios autores, València, ed. París-Valencia, 1991 (1827), pàg. 3-142.[*]

 • Payrató Giménez, Lluís
  • Català col·loquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1988, pàg. 7-222.[*]

 • Payrató Giménez, Lluís
  • De professió, lngüista, Barcelona, ed. Empúries, 1997, pàg. 7-143.[*]

 • Peirce, Charles Sanders
  • Un hombre, un signo. (El pragmatismo de Peirce), Barcelona, ed. Crítica, 1988 (1965), pàg. 7-428.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Costumari botànic [2], València. ed. Bullent, 2000, pàg. 5-253.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Costumari botànic, Picanya, ed. Bullent, 2000, pàg. 5-252.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • De la Mariola a la mar. Viatge pel riu Serpis, Bellreguard, ed. Col·lectiu de Mestres de la Safor, 1997, pàg. 7-313.[*]

 • Pellicer i Bataller, Joan
  • Flora pintoresca del País Valencià, València, ed. Tàndem, 1999, pàg. 3-86.[*]

 • Pellicer i Borràs, Joan Enric
  • Història d'un desig insatisfet. L'ensenyament del valencià fins a 1939, Catarroja, ed. Perifèric Edicions, 2007 (2006), pàg. 7-253.[*]

 • Penyarroja i torrejón, Leopoldo
  • «Sintaxis i lexic en el Tirant lo Blanch (Del valencià quatrecentiste al calenciàmodern)», dins colón, G. i, Literatura valenciana del segle xv, València, ed. Consell Valencià de Cultura, 1991, pàg. 37-66.[*]

 • Pérez i Marco, Albert i José Juan Zurriaga Navarro
  • Introducció a la toponímia del terme municipal de Paterna, Paterna, ed. Ajuntament de Paterna, 1996, pàg. 7-125.[*]

 • Pérez mas, Miquel
  • Diccionari dels mitjans audiovisuals, Vic, ed. Eumo-EUV, 1995, pàg. 5-205.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Notes sobre la poesia de postguerra al País Valencià», dins alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 175-182.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Paròdia i dicció en les èglogues d’Estellés», dins Miscel·lània Sanchis Guarner, ed. Universitat de València, 1984, pàg. 261-265.[*L5é]

 • Pérez Montaner, Jaume
  • «Pròleg», dins Brossa, Joan, Els ulls de l’òliba, València, ed. 3 i 4, col. Poesia, 1982, pàg. 7-17.[*]

 • Pérez Montaner, Jaume i Vicent Manuel Salvador Liern
  • Una aproximació a Vicent Andrés Estellés, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1981, pàg. 7-103.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel i Manuel Prunyonosa
  • Elements per a una sintaxi liminar del català, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1987, pàg. 15-54/57-239.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel, Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín
  • Diccionari de lingüística, València, ed. Colomar, 1998, pàg. 7-351.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel
  • Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica, València, ed. Universitat de València, 1998, pàg.7-329.[*]

 • Pérez Saldanya, Manuel
  • Els sistemes modals d’indicatiu i de subjuntiu, Barcelona, ed. PAM, Institut de Filologia Valenciana, 1988.[*]

 • Pérez-Rioja, José Antonio
  • Diccionario de personajes y escenarios de la literatura española, Barcelona, ed. Península, 5-296.[*]

 • Pericay, Xavier i Ferran Toutain
  • Verinosa llengua, Barcelona, ed. Empúries, 1986, pàg. 7-128.[*D5é]

 • Peris, Antoni
  • Diccionari de locucions i frases llatines, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2001, pàg. 5-251.[*]

 • Perujo, Melgar
  • La coherència estructural del Tirant lo Blanch, València ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació i Ciència, Institut de Cultura Juan Gil-Albert (Diputació d’Alacant),1995, pàg. 7-287.[*]

 • Peterfalvi, J.
  • Introducción a la psicolingüística, Madrid, Alcalá, ..., ...[Classe]

 • Petrucci, Armando
  • Una lliçó de paleografia, València, ed. Universitat de València, 2008 (2002), trad. Guillem Calaforra, pàg. 7-146.[*]

 • Pi i Vendrell, Núria
  • Bibliografia de la novel·la sentimental publicada en català enre 1924 i 1938, Barcelona, ed. Diputació de Barcelona, 1986, ...[*]

 • Pierce, Franck
  • «The role of sex in the Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, x, Barcelona, ed. IEC, (1962).[*Apunts4t]

 • Piles Ros, Leopoldo
  • La población de Valencia a través de los «Llibre de avehinament», València, ed. Ajuntament de València, 1978, pàg. 7-330.[*]

 • Pinsent, John
  • Mitologia grega, Barcelona, ed. La Magrana, 1989, 153 pàg.[*el275]

 • Piquer, Adolf
  • Aproximació a la narrativa valenciana, València, ed. Universitat de València, 1994, pàg. 7-178.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Control lingüístic o caos, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1996, pàg. 7-248.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Defensa de l’idioma, [fragment], ..., ..., pàg. 11-82.[*H5é]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Fets i ficcions, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1988, pàg. 7-128.[*PL]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • «La llengua de l’administració eclesiàstica (País Valencià, segles XVII-XVIII), L’Espill, 6/7, 1979, pàg. 41-76.[*H5é]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Llengua i església durant el Barroc valencià, València, ed. IIFV-PAM, 2001, pàg. 7-382.[*]

 • Pitarch i Almela, Vicent
  • Reflexió crítica sobre la llei d’ús i ensenyament del valencià, València, ed. 3 i 4, Quaderns, 1984, pàg. 9-123.[*]

 • Pivot, Bernard
  • 100 expressions à sauver, París, ed. Albin Michel, 2012, pàg. 7-124.[*]
 • Pla i Pineda, Elena
  • La GPAO. La gestió de la producció assistida per ordinador, Barcelona, ed. EDUNSA, 1992, pàg. 3-128.[*]

 • Plans y Freyre, José M.ª
  • Lecciones de termodinámica, Madrid-Barcelona, ed. CALPE, 1922, pàg. 5-171.[*]

 • Platas Tasende, Ana María
  • Diccionario de términos literarios, Madrid, Espasa, 2000, pàg. 1-935.[*]

 • Polanco, Lluís B.
  • «Elements per a una proposta morfosintàctica», dins ferrando, Antoni (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 65-100.[*]

 • Polanco, Lluís B.
  • «La normativa al País Valencià», dins da, Problemàtica de la normativa del català, Barcelona, ed. PAM. 1984, pàg. 107-146.[*Apunts5éPol]

 • Polanco, Lluís B.
  • «Reflexions sobre el model lingüístic dels mitjans de comunicació valencians», dins ferrando, Antoni (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, Universitat de València, 1990, pàg. 25-50.[*]

 • Pons, Josep-Sebastià
  • La littérature catalane au Rousillon en XVIIe et au XVIIIe siècles, Tolosa de Llenguadoc, ..., 1929.[Fus18]

 • Pope, M. K.
  • From Latin to Modern French with Especial Consideration of Anglo-Norman Phonology and Morphology, ed. Manchester University Press, 1961 (1934).[Dual]

 • Porres, J.
  • «Validesa de les ordenances municipals en matèria de normalització lingüística», Llengua i Dret, 12, juliol 1989, pàg. 227.[PL]

 • Postman, Neil
  • Divertim-nos fins a morir. El discurs a l’època del “show-business”, Barcelona, ed. Llibres de l’índex, 1990 (1985), pàg. 7-222.[*]

 • Potrony, Lluc i Joan Maria Romaní (cur.)
  • Indexació, terminologia i llenguatge jurídic, Barcelona, ed. Societat Catalana de Terminologia, 2011, pàg. 5-233.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel-Àngel (coord.)
  • Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat, Barcelona, ed. Octaedro - EUB, 2004, pàg. 5-262.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • El laberint valencià. Apunts per a una sociolingüística del conflicte, Benicarló, ed. Onada Edicions, 2004, pàg. 7-150.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • El món dels sons, Benicarló, ed. Edicions Alambor, 1998, pàg. 7-212.[*]

 • Pradilla, Cardona, Miquel Àngel
  • «La deriva estardaditzadora valenciana. Del secessionisme rupturista a l'aïillacionisme particularista», Zeitschrift für Katalanistik/Revista d'estudis catalans, 18, ed. Albert-Ludwigs-Universität, 2005, pàg. 141-170.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel
  • La tribu valenciana, Benicarló, ed. Onada Edicions, 2008, pàg. 7-150.[*]

 • Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.)
  • Identitat lingüística i estandardització, Barcelona, ed. Cossetània, 2003, pàg. 3-165.[*]

 • Prats, Modest
  • «La gran virtut de la llengua», ..., ..., ...[Sobre Carner?]

 • Press, Bob
  • Guía de campo. Árboles de Europa, Barcelona, ed. Ceac, 1992, pàg. 5-247.[*]

 • Press, Bob
  • Guía de campo. Flores silvestres de Europa, Barcelona, ed. Ceac, 1993, pàg. 5-335.[*]

 • Prieto de Pedro, Jesús
  • «Libertades lingüísticas, doble oficialidad e igualdad en la jurisprudencia», Llengua i Dret, 14, juliol 1990, pàg. 5-26.[*PL]

 • Prieto de Pedro, Jesús
  • Lenguas, lenguaje y derecho, Madrid, ed. Civitas, 1991, pàg. 11-192.[*]

 • Primo de Rivera, José Antonio
  • Textos de doctrina política, Madrid, ed. Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 1966, pàg. V-XXVII/1-1,153.[*]

 • Pueyo, Miquel
  • Llengües en contacte en la comunitat lingüística catalana, València, ed. Universitat de València, 1991, pàg. 7-121.[*PL]

 • Pugsley, Ronald S.
  • L’alfabetització als Estats Units, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1994, pàg. 3-20.[*]

 • Pujadó, Miquel
  • Diccionari de la cançó. Dels setze jutges al rock català, Barcelona, ed. Edicions 62, 2000, pàg. 5-351.[*]

 • Pujol, J. M.
  • «El català, mare de totes les llengües: Notes per a la història d’un joc lingüístic», dins Estudis de llengua i literatura catalana/xiv. Miscel·lània Antoni M. Badia i Nargarit/6, Barelona, ed. PAM, 1987, pàg. 203-229.[*Pay]

 • Pujol, Josep M. i Joan Solà Cortassa
  • Ortotipografia. Manual de l’autor, l’editor i el dissenyador gràfic, Barcelona, ed. Columna, 1995, pàg. ...-424.[*]

 • Pujol, Josep M. i Joan Solà Cortassa
  • Ortotipografia. Manual de l’editor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic, Barcelona, ed. Columna, 2000, pàg. ...-431.[*]

 • Puyal i Ortiga, Joaquim Maria
  • Aicnàlubma. Reflexions sobre la societat i els mitjans. Propostes per a la nova televisió, Barcelona, ed. Columna Edicions, 2011, pàg. 5-348.[*]

Lletra O


 • O’Connor, D. J. (ed.)

  • Historia crítica de la filosofía occidental, Buenos Aires, Paidós, 1967-1968.[Classe]

 • Oleza, Joan i Josep-Lluís Sirera Turó

  • Història i literatures, València, ed. Institució Alfons el Magnànim, 1985, pàg. 7-150.[*]

 • Oleza, Joan

  • «La literatura en català al País Valencià», Trellat, 3, 1981, pàg. 26-35.[L5é]

 • Oleza, Joan

  • «La novel·la catalana al País Valencià: entre l’espectativa i l’amenaça», Saó, 73, novembre 1984, pàg. 18-24.[*L5é]

 • Oliva, Salvador

  • «Aspectes temàtics al Nabí de Jospe Carner», ..., ..., ..., pàg. 111-134.[*L5é]

 • Oliva, Salvador

  • Introducció a la mètrica, Barcelona, ed. Quaderns Crema, Assaig, 1986, pàg. 7-111.[*]

 • Oller, Dolors

  • «Josep Carner: de la llei i de la gràcia», ..., ..., ..., pàg. 91-109.[*L5é]

 • Oller, Francesc

  • Vocabulari de navegació, Barcelona, ed. Noray, 1995, pàg. 7-132.[*]

 • Orellana, Marc Antoni

  • Catálogo d’els pardals de l’albufera de Valencia, València, ‘facsímil’, (1795).[*]

 • Oriol Dauder, Joan A. i Joan Oriol i Giralt

  • Diccioanri de figures retòriques, Barcelona, ed. Llibres de l’índex, 1996 (1995), pàg. 7-249.[*]

 • Ortega y Gasset, José

  • La rebelión de las masas, ed. Optima, 1997 (1929), pàg. 7-295.[*]

 • Ortuño, Marina

  • «Els lèxics especialitzats» dins solà, J. (ed.), Sobre lexicografia catalana actual, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 41-58.[*]

 • Osborne, Robin

  • La Grecia clásica, Barcelona. ed. Crítica, 2002 (2000), pàg. 7-318. [*]

 • Osgood

  • Psicolingüística, Barcelona, ed. Planeta, 1974.[Classe]

 • Otero, Carlos-Peregrín

  • Evolución y revolución en romance I. Mínima introduccion a la fonología, Barcelona, ed. SeiX Barral, 1971.[Dual]

 • Otero, Carlos-Peregrín

  • Evoución y revolución en romance II. Mínima introducción a la diacronía, Barcelona, ed. Seix Barral, 1976.[Dual]

 • Otos, Pilar, M.ª Luisa Pardo, Elena E. Rodríguez

  • Vocabulario de Codicología, Madrid, ed. Arco/Libros, 1997, pàg. 5-390.[*]

Lletra N


 • Naccarato, Frank (ed.)

  • Lo libre de les dones, de Francesc Eiximenis, introducció i apèndixs de Curt Wittlin, Barcelona, ..., 1981.[Fus18]

 • Nadal, Josep M.

  • «El català en els segles XVI i XVII», L’Avenç, 100, gener 1987, pàg. 24-30.[*H5é]

 • Nadal, Josep M.

  • «Usar de llenguatge artificiós» en el segle XVI: ideologia lingüística i llengua literària» dins Actes del VIé CILLC, Montserrat, ed. PAM, 1983, pàg. 91-125.[*H5é]
 • Navarrro, Fernando A.
  • Parentescos insólitos del lenguaje, Madrid, ed. Ediciones del Prado, 2002, pàg. V-X/1-286.[*]

 • Navarro, Vicenç

  • Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona, ed. Anagrama, 2002, pàg. 9-216.[*]

 • Navas, Joaquim

  • Envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes, Barcelona, Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1993, pàg. 5-188.[*]

 • Nebot y Pérez, José

  • Apuntes para una gramática valenciana popular, Valencia, Imprenta de Ripollés, 1894, pàg. 5-204.[*]

 • Nettle, Daniel i Suzanne Romaine

  • Veus que s'apaguen. La mort de les llengües del món, Girona, ed. CCG Edicions, 2004, pàg. 5-321.[*]

 • Nicolàs Amorós, Miquel

  • «De la identitat del poder al poder de la identitat: algunes consideracions sobre la situació de la llengua catalana», Revista Catalana de Sociologia, 20, ed. Associació Catalana de Sociologia, 2004, pàg. 63-83.[*]

 • Nicolás i Amorós, Miquel

  • La història de la llengua catalana. La construcció d’un discurs, València-Barcelona, ed. IIFV-PAM, 1998, pàg. 7-410.[*]

 • Nicolau i Pons, Francesc

  • El planeta Terra i la seva història, Barcelona, ed. Claret, 1997, pàg. 3-255.[*]

  • Ninyoles i Monllor, Rafael Lluís
   • Bases per a una política lingüística democràtica a l'estat espanyol, València, ed. Eliseu Climent, 1976, pàg. 5-78.[*]
 • Ninyoles i Monllor, Rafael-Lluís

  • Conflicte lingüístic valencià, València, ed. Eliseu Climent, L’Ham, 1985 (1969), pàg. 11-142.[*]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • El País Valencià a l’eix mediterrani, València, L’Eixam, 1992, pàg. 7-125.[*PL]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Estructura social i política lingüística, Alzira, ed. Bromera, Graella, 5, 1989 (1975), 192 pàg.[*el289/PL]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Idioma prejudici, Palma de Mallorca, ed. Moll, 1982 (1971), pròleg de Joan Fuster, pàg. 13-215.[*]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Informe sociològic de les comarques cenrals valencianes, Gandia, ed. CEIC Alfons el Vell, 1997, pàg. 5-138.[*]

 • Nique, Christian

  • Introduccio metòdica a la gramàtica generativa, Madrid, ed. Càtedra, 1985 (1974) (tít. or.: Initiation méthodique à la grammaire générative, pàg. 7-222.[*]

 • Noreña, Carlos G.

  • Joan Lluís Vives, Madrid, ..., 1978.[Fus18] («desmenendespelaïtzar Lluís Vives», Fus18, pàg. 37)

 • Norton, F. J.

  • A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal, Cambridge, ..., 1978.[Fus18]

 • Núnez Munaiz, Rodrigo

  • Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ..., ed. Dykinson, 604 pàg.

Lletra M

  • Macintyre, Ben
   • Un espía entre amigos. La gran traición de Kim Philby, trad. de David Paradela, Barcelona, ed. Crítica, 2015, pàg. 7-446.[*]
  • Madurell, J. M. i Jordi Rubió
   • Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), Barcelona. ..., 195.[Fus18]

  • Maestre i Brotons, Antoni
   • «De les narracions de cada dia a les narracions literàries: l'anècdota», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 235-256.[*]

  • Maillot, Jean
   • La traducción científica y técnica, Madrid, ed. Grados, 1997, pàg. 7-379.[*]

  • Mainar Cabanes, Eladi

   • L’alçament militar de juliol de 1936 a València, Simat de la Valldigna, ed. La Xara, 1997 (1996), pàg. 7-182.[*]

  • Mainar i pons, Josep

   • Diccionari dels oficis del moble i de l’interiorisme, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1999, pàg. 5-161.[*]

  • Mallafré, Joaquim
   • Llengua de tribu i llengua de polis: bases d’una traducció literària, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1991, pàg. 7-317.[*]

  • Malo de Molina, Teresa i Miguel Jiménez
   • Cartilla de catalogar, Madrid, ed. CSIC, 1989, pàg. 7-110.[*]
  • Mandel, Ernest
   • Iniciació a l'economia marxista, trad. ca. Miquel Muntaner, Barcelona, ed. Editorial Nova Terra, 1968, pàg. 7-134.[*]
  • Maneikis Kniazzech, Charlotte S. i Neugaard
   • Vides de Sants rosselloneses, Barcelona, ed. Fundació S. Vives Casajuana, 3 vol., 1977.[Dual]

  • Manent, Marià
   • «“Nabí” vist per émilie Noulet», ..., ..., ..., pàg. 15-16.[*L5é]

  • Manero Sorolla, M. P.
   • Introducción al estudio del petrarquismo en España, Madrid, ..., 1987.f 1987.[Fus18] (Adverteix algun passatge petrarquitzant en Fenollar)

  • Manguel, Alberto i Gianni Guadalupi
   • Breve guía de lugares imaginarios, Barcelona, ed. Alianza Editorial, 2000 (1980), pàg. 7-694.[*]

  • Manheim, Karl
   • Ensayos de sociología de la cultura, Madrid, ed. Aguilar, 1963.[Nyo92]

  • Manoliu, Maria
   • Tipología e historia, Madrid, ed. Gredos, 1985.[Classe]

  • Mans i Teixidó, Claudi
   • La truita cremada. 24 lliçons de Química, Barcelona, ed. Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, 2005, pàg. 3-288.[*]

  • Marañón, Gregorio
   • Luis Vives (u español fuera de españa), Madrid, ..., 1942.[Fus18]

  • Marcet i Salom, Pere
   • Història de la llengua catalana, Barcelona, Teide, 1987, 2 vol. (1. Orígens-s. XVIII, pàg. 4-400 / 2. Segles XIX i XX, pàg. 1-227).[*]

  • Marchese, Angelo i Joaquín Forradellas
   • Diccionario de retórica, crítica i terminología literaria, Barcelona, ed. Ariel, Letras e Ideas, 1986 (1976), versió castellana de J. Forradellas (tít. or.: Dizionario di retorica e di stilistica), pàg. 9-446.[*]

  • Marfany, Joan-Lluís
   • Aspectes del Modernisme, Barcelona, ed. Curial, 1987 (1975), pàg. 7-265.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Cap a la consolidació del català estàndard», Revista de Catalunya, 8, maig 1987, pàg. 9-19.[Apunts5é-Pol]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Condicions prèvies per a la difusió d’un model lingüístic als mitjans de comunicació», dins Ferrando, Antoni, La llengua als mitjans de comunicació, Universitat de València, 1990, pàg. 17-24.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «La terminologia i la planificació lingüística», Llengua i Dret, 15, juny 1991, pàg. 7-19.[*PL]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • «Planificació estratègica i política lingüística», dins de Mollà, T. i Viana, A., Curs de sociolingística 3, Alzira, ed. Bromera, 1991, pàg. 189-1991.[*PL]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • Plurilingüisme europeu i llengua catalana, Barcelona, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1996, pàg. 7-221.[*]

  • Marí i Mayans, Isidor
   • Un horitzó per a la llengua. Aspectes de la planificació lingüística, Barcelona, ed. Empúries, 1992, pàg. 7-155.[*PL]

  • Mariner i Bigorra, Sebastià
   • «Paradigma de les conjuncions adversatives en català medieval» dins AILLC. Miscel·lània Bohigas, II, ..., 1982, pàg. 51-65.[*H4t]

  • Marinis, Marco de
   • «Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador», Gestos, ..., pàg. 1-13.[*Crítica3r]

  • Marqués, Josep Vicent
   • Tots els colors del roig, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-274.[*]

  • Marquet i Ferigle, Lluís
   • Vocabulari de luminotècnia, Barcelona, ed. IEC, 1979, pàg. 5-38.[*]

  • Márquez, Antonio
   • Literatura e Inquisición en España (1478-1834), Madrid, ..., 1980.[Fus18]

  • Márquez, Antonio
   • Los alumbrados.Orígenes y filosofía (1525-1559), Madrid, ..., 1972.[Fus18]

  • Marshall, J. H.
   • The Razós de trobar of Raimon Vidal, Oxford, ..., 1972.[Classe]

  • Martel, Claude
   • Le parler provençal, Paris, ed. Rivages, 1988, pàg. 7-197.[*]

  • Martí Grajales, Francesc
   • Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid, ..., 1927.[Fus18]

  • Martí i Castell, Joan
   • Gramàtica històrica. Problemes i mètodes, València, Universitat de València, Biblioteca Linguística Catalana, 1990, pàg.7-159.[*]

  • Martí i Castella, Joan

   • «Llengua i identitat nacional. L'obra de pompeu Fabra», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 167-188.[*]

  • Martí i Castell, Joan i Josep Moran

   • Documents d’història de la llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1986.[CLT]

  • Martí i Castell, Joan, Pere Navarro i Miquel Àngel Pradilla

   • Comentari lingüístic de textos (teoria i pràctica), Barceona, ed. Columna, 1990, pàg. 1-171.[*]

  • Martí i Ferrer, Robert

   • Diccionari de maquinària agrícola, Barcelona, ed. Curial, ed. Generalitat de Catalunya, Terminologies, 1994, pàg. 5-277.[*]


  • Martí Llobet, Jaume i Marina Salse (coord.)
   • La terminologia i la documentació: relacions i sinergies, Barcelona, ed. Universitat de Barcelona - Scaterm, 2010, pàg. 5-141.[*]


  • Martí Mestre, Joaquim

   • Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-615.[*]

  • Martín Montesinos, José Luis i Montse Mas Hurtuna

   • Manual de tipografía. Del plomo a la era digital, València, ed. Campgràfic, 2002, pàg. 5-213.[*]

  • Martines, Vicent

   • Introducció a l’edició de textos literaris, Lleó, ed. Universitat d’Alacant, 1995, pàg. 7-159.[*]

  • Martinet, André

   • Economie des changements phonétiques. Traité de phonologies diachronique, Berna, ed. Francke, 1955.[Dual]

  • Martínez Bargueño, Manuel

   • «Pasado y presente del lenguaje administrativo castellano», Llengua i Dret, 18, desembre 1992, pàg. 7-23.[*PL]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de lexicografía práctica, Barcelona, ed. Bibliograf, 1995, pàg. 5-381.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de ortografía técnica, Madrid, ed. Pirámide, Fundación germán Sánchez Ruipérez, 1987, pàg. 5-421.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de redacción estilo, Madrid, ed. Pirámide, 1993, pàg. 7-497.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de tipografía y del libro, Madrid. ed. Paraninfo, 1992 (1974), pàg. VII-XVI/1-547.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Diccionario de usos y dudas del español actual, Barcelona, ed. Spes Editorial, 1996, pàg. ...[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • La palabra y su escritura, Xixon, ed. Trea, 2006, pàg. 7-451.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Manual de edición y autoedición, Madrid, ed. Pirámide, 2005, pàg. 7-346.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Manual de estilo de la lengua española, Xixon, ed. Trea, 2000, pàg. 5-637.[*]

  • Martínez de Sousa, José

   • Ortografía y ortotipografía del espanyol, Gijón, ed. Ediciones Trea, 2004, pàg. 7-678.[*]

  • Martínez Hidalgo, José María i Laureano Carbonell

   • Vocabulari marítim/Vocabulario marítimo, Barcelona, ed. Noray, 1998, pàg. 9-317.[*]

  • Martínez Romero, Tomàs

   • Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer, València, ed. Denes, 2002, pàg. 7-187.[*]

  • Martínez i Romero, Tomàs i Isabel Micó i Català

   • Vocabulari. Mitologia, València, ed. Generalitat Valenciana, 1991, pàg. 7-166.[*]

  • Martínez-Hidalgo y Terán, José María i Laureano Carbonell
   • Vocabulari martím - Vocabulario marítimo, Barcelona, ed. Editorial Noray, 1998, pàg. 9-317.[*]
  • Marx, Karl
   • Contribución a la crítica de la economía política, trad. es. J. Marino, Madrid, ed. Alberto Corazón Editor, 1970, pàg. 7-312.[*]
  • Marx, Karl i Friedrich Engels

   • Manifest del Partit Comunista, Sueca, ed. Palàcios, 1998, pàg. 7-67.[*]

  • Mascaró Altimiras, Joan

   • Morfologia, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1985, pàg. 7-150.[*]

  • Mascaró, Jaume

   • «Notes per a un estudi de la gestualitat catalana», Serra d’Or, 259, 1981, pàg. 25-28.[Pay]

  • Masclans, Francesc

   • Els noms catalans dels bolets. (Ordre dels agaricals), Barcelona, ed. IEC, 1975, pàg. 5-81.[*]

  • Masclans, Francesc

   • Guia per a conèixer els arbusts i les lianes, Barcelona, ed. Montblanc-Martín, 1990 (1963), pàg. 5-268.[*]

  • Massot i Muntaner, Josep

   • «Antoni M. Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans (1924)», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 113-166.[*]

  • Massot i Muntaner, Josep

   • «Marià Aguiló, col·lector de cançons populars», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 287-324.

  • Matthews, P. H.

   • Morfología. Introducción a la teoría de la estructura de la palabra, ed. Paraninfo, 1980 (Títol original Morphology, an introduction to the theory of word-structure, ..., ed. Cambridge University Press, 1974).

  • Maurais, Jacques

   • «La normalización lingüística al Quebec», Llengua i Dret, 8, desembre 1986, pàg. 157-167.[*PL]

  • Maurais, Jacques

   • «Normalització lingüística, bilingüisme i diglòssia a Quebec, Llengua i Dret, 8, desembre 1986, pàg. 151-156.[*PL]

  • Maurais, Jacques

   • «Repercusiones en el dominio comercial de la planificación lingüística en Québec», Llengua i Dret, 14, juliol 1990, pàg. 323-326.[*PL]

  • Mauxion, André

   • Les oiseaux des marais, Rennes, ed. éditions Ouest-France, 2000, pàg. 1-32.[*]

  • Mechoulan, Henri

   • Razón y alteridad en Fadrique Furó Ceriol, Madrid, ..., 1978.[Fus18]

  • Menard, Martial

   • Petit guide d'initiation au breton, Plougastell-Daoulaz, ed. An Here, 2002, pàg. 5-119.[*]

  • Méndez, Rafael

   • Del concepto a la palabra. Diccionario temático, Madrid, ed. Temas de Hoy, 1997, pàg. 7-839.[*]

  • Menéndez Pelayo, Marcelino

   • Antología de poetas líricos castellanos, Santander,ed. Nacional, 1944.[Fus18]

  • Menéndez Pelayo, Marcelino

   • Orígenes de la novela, Santander, ..., 1943.[Fus18]

  • Menéndez Pidal, Ramón

   • Manual de gramática histórica española, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1987 (19a ed.).[*HE4t]

  • Menéndez Pidal, Ramón

   • Orígenes del español, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1950 (3a ed.).[Classe]

  • Menéndez, Mario, Alfredo Jimeno i Víctor M. Fernández

   • Diccionario de Prehistoria, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1997, pàg. 7-526.[*]

  • Mestre i Campi, Jesús (dir.)

   • Diccionari d'història de Catalunya, Barcelona, ed. Edicions 62/El Punt, 1999 (1992), pàg. VII-XXVIII/1- 1.147.[*]

  • Mestre, Antoni

   • «Las corrientes de espiritualidad en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI» dins Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI (1550-1600), València, ..., 1983, pàg. 53-80.[Fus18]

  • Mestre, Antoni

   • Historia, fueros y actutudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII, València, ..., 1970.[Fus18]

  • Mestres i Serra, Josep M.

   • «La normalització lingüística als ajuntaments», Llengua i Dret, 19, juliol 1993, pàg. 105-116.[*PL]

  • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
   • Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Barcelona, ed. Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Associació de Mestres Rosa Sensat, 1995, pàg. 7-902.[*]

  • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité
   • Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Barcelona, ed. Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Associació de Mestres Rosa Sensat, 2000, pàg. 5-908.[*]

  • Meya i altres
   • Lingüística computacional, Barcelona, ed. Teide, 1986.[Classe]
  • Michel, Andrée
   • Sociología de la familia y el matrimonio, trad. es. Carme Vilaginés, Barcelona, ed. Edicions 62, 1974, pàg. 5-196.[*]
  • Milà i fontanals, Manuel

   • La lírica de los trovadores en España, Barcelona, ed. CSIC, a cura de J. Molas y Fco. Rico.[Classe]

  • Milà i Gallart, Roser
   • Terminologia ferroviària. Material rodant, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 7-154.[*]

  • Milà, Roser
   • Terminologia ferroviària: material rodant, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993.[*]

  • Milian i Massana, Antoni
   • Drets lingüístics i dret fonamental a l’educació, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1992, pàg. 11-416.[*]

  • Milian i Massana, Antoni
   • La igualtat de les llengües a les institucions de la Unió Europea, mite o realitat?, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pàg. 7-73.[*]

  • Mill, John Stuart
   • Sobre la libertad, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1997 (1859), pàg. 7-263/1-85.[*]

  • Millán, Jesús

   • «Aproximaxió a l’estudi del canvi de llengua a la comarca d’Oriola», Serra d’Or, XVIII, 1976.[Fus18]

  • Millán, José Antonio

   • Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente, Barcelona, ed. RBA Libros, 2005, pàg. 7-173.[*]

  • Miquel i Planas, Ramon

   • Novelari català dels segles XVI a XVIII, Barcelona, ..., 1908-1916.[Fus18]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Cultures, llengües, nacions, Barcelona, ed. La Magrana, Els Orígens, 27, 1990, 212 pàg.[Et303]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Els Borja. Família i mite, València, ed. Bromera, 2000, pàg. 5-126.[*]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • Sobre la nació dels valencians, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-250.[*]

  • Mira Casterà, Joan Francesc

   • València. Guia particular, Barcelona, ed. Barcanova, 1992, pàg. 7-173.[*]

  • Miralles i Monserrat, Joan

   • «Sobre l’ús lingüístic en les viles medievals mallorquines. Els llibres de cort reial», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 535-570.

  • Mitry, Jean

   • «Sobre un lenguaje sin signos», ..., ..., ..., pàg. 265-290.[*Crítica3r]

  • Mitxelena, L.

   • Lengua e historia, Madrid, ed. Paranimfo, 1985.[Classe]

  • Molas, Isidre

   • Derecho constitucional, Madrid, ed. Tecnos, 1998, pàg. 7-358.[*]

  • Molas, Joaquim

   • «Erudició, polèmica i creació en la poesia neoclàssica catalana», Reduccions, 3, setembre 1977, pàg. 61-...

  • Molas, Joaquim

   • «Notes sobre la cançó popular moderna. El cuplet» dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 325-348.

  • Molas, Joaquim

   • «Pròleg» a Lletra de batalla per «Tirant lo Blanc», Barcelona, ed. Edicions 62, ... (1969), pàg. 7-23.[*Apunts4t]

  • Molas, Joaquim

   • Lectures crítiques, Barcelona, ed. Edicions 62, Llibre a l’Abast, 1995, pàg. 5-224.[*]

  • Moliner, María

   • Diccionario de uso del español, Madrid, ed. Gredos, 1998, 2 vol., pàg. VII-XLI; 1-1.519/7-1.594.[*]

  • Moll, Aina

   • «Problemàtica del català estàndard» dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 571-586.

  • Moll, Francesc de Borja

   • Gramática histórica catalana, Madrid, ed. Gredos, 1952.[DuAL]

  • Mollà Orts, Toni (ed.)

   • Política i panificació lingüística, Alzira ed. Bromera, 1997, pàg. 7-227.[*]

  • Mollà Orts, Toni i Amadeu Viana

   • Curs de Sociolingüística 2, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1989.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni i Amadeu Viana

   • Curs de Sociolingüística 3, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1991.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni i Carles Palanca

   • Curs de Sociolingüística 1, Alzira, ed. Bromera, Graella, 1987.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni

   • «Sobre política lingüística municipal», Llengua i Dret, 12, juliol 1989, pàg. 159-170.[*PL]

  • Mollà Orts, Toni

   • La llengua dels mitjans de comunicació, Alzira, ed. Bromera, 1990, pàg. 7-119.[*]

  • Mollà Orts, Toni

   • La utopia necessària (acioalisme i societat civil), València (Alzira), Bromera, 1994, pàg. 7-204.[*]

  • Mollà Orts, Toni

   • Manual de sociolingüística, Alzira, ed. Edicions Bromera, 2002, pàg. 5-249.[*]

  • Mollà Orts, Toni (ed.)

   • Llengües globals, llengües locals, Alzira, ed. Bromera, 2002, pàg. 5-183.[*]

  • Momblanch y González, Francisco de Paula

   • Historia de la Albufera de Valencia, València, Ajuntament de València, col. «Publicaciones del Archivo Municipal», 2003, pàg. 5-485.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Essais I, París, ed. Librairie Générale Française, 1997 (1972/1580), pàg. VI-XXIII/27-607.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Essais II, Mésnil-sur-l’Estrée, ed. Gallimard, 1995 (1965/1580), pàg. 7-638.[*]

  • Montaigne, Michel de

   • Les Essais. Livre III, París, ed. Quadrige/Presses Universitaires de France, 2002 (1965/1588), pàg. 789-1116/01-0122.[*]

  • Montaner i Monllau, Enric

   • «La minoritzaió lingüística» dins Bastardas, A i J. Soler (ed.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 15-45.[*]

  • Montoya i Abad, Brauli

   • Alacant: la llengua interrompuda, València, ed. Comercial Denes, 1996, pàg. 7-298.[*]

  • Montoya i Abad, Brauli

   • Variació i desplaçament de llengües a Elda i a Oriola durant l’Edat Moderna, Alacant, ed. Institut d’Estudis Juan Gil-Albert, 1986.[Mollà2]

  • Monzó, Esther (ed.)

   • Les plomes de la justícia. La traducció al català dels textos jurídics, Barcelona, ed. Pòrtic, 2006, pàg. 7-229.[*]

  • Monzon i Arazo, August

   • «Bibliografia vivista recent. Balanç i perspectives», L’Espill, 27, 1988, pàg. 109-112.[Fus18]

  • Monzon i Arazo, August

   • «Joan-Lluís Vives. Orientacions per a una visió renovada», Afers, I, 1985.[Fus18]

  • Moody, Glyn

   • Codi rebel. La història del Linux i de la revolució del programari lliure, València, ed. Universitat de València, 2007 (2002), pàg. 7-392.[*]
  • Moragas Roger, Valentín i Federico Corominas
   • Vida conyugal y vida sexual, Barcelona, ed. Gassó Hnos., 1964, pàg. 5-386.[*]
  • Morales, Carlos Javier

   • Guía para hablar bien en público. Método completo y práctico para las más diversas situaciones, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2007 (2001), pàg. 7-217.[*]

  • Morales, Carmen

   • Las relaciones del léxico en el diccionario, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, pàg. 3-42.[*]

  • Morant, Ricard i E. N. Serra

   • Els modificadors intraoracionals i interoracionals, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1987, pàg. 11-76 / 79-104.[*]

  • Morant, Ricard i Vicent Escrivà

   • L’apitxat de Gandia: un problema sociolingüístic, Oliva, ed. CEIC Alfons el Vell, 1987.[*]


  • Morelli, Anne

   • Principios elementales de la propaganda de guerra, Hondarribia, ed. Hiru, 2002, pàg. 7-153.[*]


  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva, Barcelona, ed. Península, 2008, pàg. 7-223.[*]

  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2000, pàg. 7-316.[*]

  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

   • La lingüística teórico-tipológica, Madrid, ed. Gredos, 1995, pàg. 7-194.[*]

  • Moreu-Rey, Enric

   • Renoms, motius, malnoms i noms de casa, Barcelona, ed. Millà, 1981, pàg. 9-251.[*]

  • Moreu-Rey, Enric

   • Toponímia urbana i onomàstica vària, Palma de Mallorca, ed. Moll, 1974, pàg. 7-164.[*]

  • Mounin, Georges

   • Diccionario de lingüística, ed. Labor, 1982. (Títol original: Dictionnaire de linguistique, ed. Presses Universitaires de France, (?).)[*]

  • Moya, Carles

   • Teoría sociológica, Madrid, ed. Taurus, 1982 (1971), pàg. 7-234.[*]

  • Muchnik, Jacobo

   • Editing. Arte de poner los puntos sobre la íes —y difundirlas, Madrid, ed. Del Taller de MArio Muchnik, 2004, pàg. 9-233.[*]

  • Muchnik, Mario

   • Editar Guerra y paz, Barcelona, ed. Del Taller de Mario Muchnik, 2003, pàg. 7-95.[*]

  • Muntaner, J., A. Martínez Vilalta i X. Ferrer

   • Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra, Barcelona, ed. Ketres.

  • Muñoz Cidad, Cándido
   • Las bicicletas de Ámsterdam. Falacias y paradojas económicas, Madrid, ed. Los Libros de la Catarata, 2015, pàg. 5-223.[*]
  • Muñoz Martín, Ricardo

   • Lingüística per a la traducció, Vic, ed. Eumo, 1995, pàg. 9-367.[*]
  • Muñoz Molina, Antonio
   • Todo lo que era sólido, ed. Editorial Seix Barral, 2013, pàg. 7-253.[*]
  • Muñoz Veiga, Gustau

   • Herència d'una època, València, ed. Tàndem Edicions, 2006, pàg. 7-287.[*]

  • Muñoz Veiga, Gustau

   • Intervencions entre cultura i política, València, ed. Tàndem Edicions, 1998, pàg. 7-280.[*]

  • Murakami, Haruki
   • De què parlo quan parlo de córrer, Barcelona, ed. Editorial Empúries, 2010 (2007), pàg. 7-150.[*]

  • Murgades, Josep

   • Llengua i discriminació, Barcelona, ed. Curial, 1996, pàg. 5-192.[*]

  • Murillo, Francisco

   • Estudios de sociología política, Madrid, ed. Tecnos, 1972.[Nyo47]