divendres, 26 d’agost de 1988

«Sobre els models de normalització lingüística: una aproximació juridico-política»

  • Vallverdú, Francesc

    • «Sobre els models de normalització lingüística: una aproximació juridico-política», Llengua i Dret, 11, juliol 1988.[*PL]

Sintaxi llatina

  • Valentí i Fiol, Eduard
    • Sintaxi llatina, Barcelona, ed. Curial, Manuals, 1987 (1945); versió catalana de Jaume Medina, pàg. 5-200.[*]