dimarts, 21 d’octubre de 2008

Dos temptacions lleus

Tot i que estic fent dejú de compres, almenys fins que digerixca unes quantes lectures i allibere espai i remordiments dels prestatges, he caigut en la temptació en dos visites a Abacus i París València:


  • Moreno Cabrera, Juan Carlos

    • La lingüística teórico-tipológica, Madrid, ed. Gredos, 1995, pàg. 7-194.[*]

  • Petrucci, Armando

    • Una lliçó de paleografia, València, ed. Universitat de València, 2008 (2002), trad. Guillem Calaforra, pàg. 7-146.[*]