dilluns, 9 de gener de 2012

Regirant El Rastrell

M'ho vaig pensar un poc ahir, però vaig aprofitar la visita a El Rastrell, sobretot després de trobar el petit Larousse de l'any 1940:

  • Diversos autors
    • Nouveau petit Larousse illustré, Paris, ed. Librairie Larousse, 1940, pàg. 1-4/1-1771.[*]

  • Palau i Martí, Ferran
    • El problema de les preposicions «per» i «per a», Barcelona, ed. Editorial Barcino, 1986, pàg. 5-84.[*]


A banda, una de Georges Simenon, Le chien jaune (A. Fayard et Cie, 1936), Don Camilo (un mundo pequeño) de Giovanni Guareschi (Guillermo Kraft Ltda., 1952) i un volum amb obres de Shakespeare de la coŀlecció Teatro Clásico Extranjero d'Ediciones Hymsa (1934).