dilluns, 26 d’agost de 1985

«Edició crítica i comentari del “Cant espiritual” de Joan Maragall»


  • Valentí i Fiol, Eduard

    • «Edició crítica i comentari del “Cant espiritual” de Joan Maragall», dins Garolera, Narcís, Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelona, ed. Curial, 1985 (1973), pàg. 22-31.[*]