divendres, 26 d’agost de 1988

Sintaxi llatina

  • Valentí i Fiol, Eduard
    • Sintaxi llatina, Barcelona, ed. Curial, Manuals, 1987 (1945); versió catalana de Jaume Medina, pàg. 5-200.[*]