diumenge, 7 d’octubre de 2007

Ocasions a l'Fnac

Un dia de setembre vaig tindre ocasió de fer uns punts extres amb la meua targeta d'Fnac i vaig carregar uns quants llibres. Només per aprofitar l'oportunitat. Supose que em faran paper abans que en fem paper. D'entrada m'assabente a l'atzar d'una cosa:

Mao considerava en aquella època [1920] que Dewey, qui ensenyava que «l'educació és vida, l'escola és la societat», era un dels «tres grans filòsofs contemporanis, al costat de Bertrand Russell i del pensador francés Henri Bergson. • Jackson, Gabriel

  • La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, ed. Crítica, 1999, pàg. 7-496. [*]


 • Lynch, John (dir.)

  • Monarquía e imperio: el reinado de Carlos V, Madrid, ed. El País, 2007, pàg. 7-480. [*]


 • Paniagua, José Ramón

  • Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, Ediciones Cátedra, 2005 (1978), pàg. 7-339. [*]


 • Renatus, Flavius Vegetius

  • Compendio de técnica militar, Madrid. Ediciones Cátedra, 2006, pàg. 9-399. [*]


 • Short, Philip

  • Mao, Barcelona, ed. Crítica, 2003 (1999), pàg. 7-1.047. [*]


 • Vernet, Juan

  • Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, ed. Acantilado, 2006 (1999), pàg. 7-560. [*]


 • Vida, Antal i Tamás Kótai

  • 365 peces, Barcelona, ed. Könemann, 2006, pàg. 9-399. [*]