divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra N


 • Naccarato, Frank (ed.)

  • Lo libre de les dones, de Francesc Eiximenis, introducció i apèndixs de Curt Wittlin, Barcelona, ..., 1981.[Fus18]

 • Nadal, Josep M.

  • «El català en els segles XVI i XVII», L’Avenç, 100, gener 1987, pàg. 24-30.[*H5é]

 • Nadal, Josep M.

  • «Usar de llenguatge artificiós» en el segle XVI: ideologia lingüística i llengua literària» dins Actes del VIé CILLC, Montserrat, ed. PAM, 1983, pàg. 91-125.[*H5é]
 • Navarrro, Fernando A.
  • Parentescos insólitos del lenguaje, Madrid, ed. Ediciones del Prado, 2002, pàg. V-X/1-286.[*]

 • Navarro, Vicenç

  • Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona, ed. Anagrama, 2002, pàg. 9-216.[*]

 • Navas, Joaquim

  • Envasos, embalatges i aconduïment industrial de productes, Barcelona, Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 1993, pàg. 5-188.[*]

 • Nebot y Pérez, José

  • Apuntes para una gramática valenciana popular, Valencia, Imprenta de Ripollés, 1894, pàg. 5-204.[*]

 • Nettle, Daniel i Suzanne Romaine

  • Veus que s'apaguen. La mort de les llengües del món, Girona, ed. CCG Edicions, 2004, pàg. 5-321.[*]

 • Nicolàs Amorós, Miquel

  • «De la identitat del poder al poder de la identitat: algunes consideracions sobre la situació de la llengua catalana», Revista Catalana de Sociologia, 20, ed. Associació Catalana de Sociologia, 2004, pàg. 63-83.[*]

 • Nicolás i Amorós, Miquel

  • La història de la llengua catalana. La construcció d’un discurs, València-Barcelona, ed. IIFV-PAM, 1998, pàg. 7-410.[*]

 • Nicolau i Pons, Francesc

  • El planeta Terra i la seva història, Barcelona, ed. Claret, 1997, pàg. 3-255.[*]

  • Ninyoles i Monllor, Rafael Lluís
   • Bases per a una política lingüística democràtica a l'estat espanyol, València, ed. Eliseu Climent, 1976, pàg. 5-78.[*]
 • Ninyoles i Monllor, Rafael-Lluís

  • Conflicte lingüístic valencià, València, ed. Eliseu Climent, L’Ham, 1985 (1969), pàg. 11-142.[*]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • El País Valencià a l’eix mediterrani, València, L’Eixam, 1992, pàg. 7-125.[*PL]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Estructura social i política lingüística, Alzira, ed. Bromera, Graella, 5, 1989 (1975), 192 pàg.[*el289/PL]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Idioma prejudici, Palma de Mallorca, ed. Moll, 1982 (1971), pròleg de Joan Fuster, pàg. 13-215.[*]

 • Ninyoles i monllor, Rafael-Lluís

  • Informe sociològic de les comarques cenrals valencianes, Gandia, ed. CEIC Alfons el Vell, 1997, pàg. 5-138.[*]

 • Nique, Christian

  • Introduccio metòdica a la gramàtica generativa, Madrid, ed. Càtedra, 1985 (1974) (tít. or.: Initiation méthodique à la grammaire générative, pàg. 7-222.[*]

 • Noreña, Carlos G.

  • Joan Lluís Vives, Madrid, ..., 1978.[Fus18] («desmenendespelaïtzar Lluís Vives», Fus18, pàg. 37)

 • Norton, F. J.

  • A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal, Cambridge, ..., 1978.[Fus18]

 • Núnez Munaiz, Rodrigo

  • Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ..., ed. Dykinson, 604 pàg.