divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra U


 • Unesco

  • Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge, Barcelona, ed. centre Unesco de Catalunya, 1992, pàg. 5-25.[*]

 • Universita Politècnica de Catalunya

  • Fitxes de normalització lingüística. 1, Barcelona, ed. UPC, 1991 (1989), pàg. 7-259 + addenda.[*]

 • Universitat Autònoma de Barcelona

  • Els signes de puntuació, Barcelona, ed. UAB, 1995 (1993), pàg. 5.103.[*]

 • Universitat Politècnica de Catalunya

  • Dubtes lingüístics més freqüents, Barcelona, ed. UPC, 1996, pàg. 3-50.

 • Urgell i Xambó, M. Dolors, i Carola Duran i Tort

  • Vocabulari de la gestió del risc financer, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 3.32.[*]

 • Urgell i Xambó, M. Dolors, i Carola Duran i Tort

  • Vocabulari econòmico-administratiu, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1988, pàg. 1-235.[*]

 • Usó Ballester, M. Dolors (ed.)

  • Ensenyament/aprenentatge de llengües, Castelló de la Plana, ed. Universitat Jaume I, 1994, pàg. 7-207.[*-préstec: AG]