divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra D


 • Dachs, Ramon

  • Euràsia. 30 anys d'insubordinació literària als mandarinatges (1974-2003), Barcelona, ed. Llibres de l'Índex, 7-142.[*]

 • Dahl, Robert

  • La democracia. Una guía para los ciudadanos, Madrid, ed. Taurus, 1999 (1998), pàg. 5-246.[*]

 • Dampier, W. C.

  • Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión, Madrid, ed. Tecnos, 1972.[Classe]

 • De Candé, Roland

  • Diccionari de música, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997 (1961), pàg. 5-217.[*]

 • De Puig, Irene

  • Aprendre a aprendre. Eines d’estudi, Barcelona, ed. Empúries, 1989, pàg. 5-223.[*]

 • Del Burgo Tajadura, Jaime Ignacio

  • El pacto foral de Navarra, Pamplona, ed. Gómez, 1966, pàg. 7-41.[*]

 • Del Guerra, Rolando i Genoveva Gómez

  • Llengua, dialecte, nació, ètnia. (Llengua i poder a Itàlia), Barcelona, ed. La Magrana, 1986, pàg. 5-154.[*]
 • Delcourt, Jacques
  • Invertir en hombres. Una política educativa de cara al desarrollo, trad. es. J. Jiménez Blanco, Madrid, ed. Editorial Razón y Fe, 1969, pàg. 7-337.[*]
 • Demonte, Violeta i Marina Fernández Lagunilla

  • Sintaxis de las lenguas románicas, Madrid, ed. Ediciones El Arquero, 1987, pàg. 9-436.[*]

 • Diamond, A. S.

  • Historia y orígenes del lenguaje, Madrid, ed. Alianza, 1974.[RFM]

 • Díaz Martín, José Manuel

  • La responsabilidad política en los sistemas democráticos, València, ed. Corts Valencianes, 2001, pàg. 5-199.[*]

 • Díaz, Alícia i Antoni Navarro

  • Colpits per la modernitat, València, ed. Tàndem, Itineraris de lectura, 4, 1993, pàg. 5-95.[*]

 • Diéguez Seguí, Maria Àngels

  • El Llibre de Cort de Justícia de València (1279-1321). Estudi lingüístic, Barcelona, ed. IIFV-PAM, 2001, pàg. 7-476.[*]

 • Dijk, T. A. Van

  • La ciencia del texto, Barcelona, ed. Paidós, 1983 (1978) (tít. or.: Tekstwetenschap. Een interdisciplinaire inleiding, Utrecht, ed. Spectrum).[Classe]

 • Dijk, T. A. Van

  • Texto y contexto, Madrid, ed. Cátedra, 1980 (1977).[Classe]

 • Diputació De Barcelona

  • Elaboració del llibre del poble, Barcelona, ed. Diputació de Barcelona, Guies Metodològiques, 1995, pàg. 3-24.[*]

 • Diversos autors

  • «Apèndix: Alocució de Germà Colon. Documents sobre ensenyament i normalització, i sobre l'obra del Cançoner», dins Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980.

 • Diversos autors

  • Estudis de llengua i literatura catalanes/XXXIII, Miscel·lània Germà Colón, 6, Barcelona, ed. PAM, 1996, pàg. 5-380.[*]

 • Diversos autors

  • Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 5-286.[*]

 • Diversos autors

  • «Les comarques centrals valencianes a debat», Crònica, 123, ..., pàg. 23-32.[*PL]

 • Diversos autors
  • «Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona», Llengua i Ús, 3, Generalitat de Catalunya, 1995, pàg. 64-66.[*]

 • Diversos autors
  • Problemàtica de la normativa del català. Actes de les Primeres Jornades d'Estudi de la Llengua normativa, Barcelona, ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983, pàg. 7-169.[*]  

 • Diversos autors

  • «Reglament municipal sobre l’ús i la normalització del valencià al municipi de Planes», Mercator, 4, desembre 1992, Barcelona, ed. CIEMEN.[*PL]

 • Diversos autors

  • “Dossier Ramon Llull: formació, pensament i literatura”, L’Avenç, núm. 64, octubre 1983.[*]

 • Diversos autors

  • Abreviacions, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1997, pàg. 3-78.[*]

 • Diversos autors
  • Actes del II Congrés d'Estudis de l'Horta Nord. Vinalesa, 3-6 d'abril de 2003, València, ed. Brosquil Edicions, 2004, pàg. 5-565.[*]
 • Diversos autors

  • Actes del I Congrés Internacional sobre Traducció, vol. I i II, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, ..., pàg. 7-391/395-935.[*]

 • Diversos autors

  • Actes del II Congrés Internacional sobre Traducció, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 1996, pàg. 5-716.[*]

 • Diversos autors

  • Alborgí, Paterna, ed. Ajuntament de Paterna, 1998, pàg. 5-77.[*]

 • Diversos autors

  • Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional, Barcelona, ed. Institut d’Estudis Catalans, 1999, pàg. 5-19.[*]

 • Diversos autors

  • Aureum Opus, València, ed. Ajuntament de València, 1999, pàg. 9-99.[*]

 • Diversos autors

  • Bibliografia dels treballs terminològics, Barcelona, ed. Generalitat de catalunya, ..., pàg. 9-56.[*]

 • Diversos autors

  • Bibliografia per a l'ensenyament en i del valencià, València, Generalitat Valenciana, 1994, pàg. 3-282.[*]

 • Diversos autors

  • Caplletra, núm. 26, Barcelona, ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Institut de Filologia Valenciana, 1999, pàg. 5-222.[*]

 • Diversos autors

  • Clave. Diccionario de uso del español actual, Madrid, ed. SM, pàg. V-XX/1-2.056.[*]

 • Diversos autors

  • Comentario lingüístico y literario de textos españoles, Madrid, ed. Alhambra, 1990 (1981), 274 pàg.[*]

 • Diversos autors

  • Convencions gràfiques, Barcelona, ed. Universitat Politècnica de Catalunya, 1996, pàg. 3-78.[*]

 • Diversos autors

  • Criteris: llenguatge no sexista, València, ed. Ajuntament de Gandia - CC.OO., 1998, pàg. 3-28.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari castellà-català, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1989, pàg. 7-1.367.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari d'arquitectura, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990, pàg. 9-172.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari de carreteres, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1991, pàg. 7-351.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari de neologismes, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-462.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari de paraules noves, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1998, pàg. 5-239.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari de ports i costes, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1995, pàg. 7-349.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari de sanejament, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1998, pàg. 9-151.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari de veterinària i ramaderia, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 2002, pàg. V-XXXII/1-698.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari del taller mecànic, Barcelona, ed. La Llar del Llibre, 1990, pàg. 5-307.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari enciclopèdic de medicina, Barcelona, 1990, pàg. 21-1729.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari manual de la construcció, Barcelona, ed. Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1986.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari valencià, València, Generalitat Valenciana, 1995, pàg. 7-2.157.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionari Voramar. Valencià/castellà. Castellà/valencià, Barcelona, ed. Grupo Santillana de Ediciones, 1998, pàg. V-XIV, 1-837.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionario de español urgente, Madrid, ed. Agencia EFE - Ediciones SM, 2000, pàg. 3-511.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona, ed. Spes Editorial, 2002, pàg. V-XXIII/1-2022.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionario francés-español, español-francés, Barcelona, ed. Herder, 1988, pàg. 5-644.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionario general. Lengua española, Barcelona, ed. Bibliograf, 1997, pàg. V-X/1-1668.[*]

 • Diversos autors

  • Diccionario médico, Barcelona, ed. Masson, 1998, pàg. 1-746.[*]

 • Diversos autors

  • Disseny i elaboració de materials docents, Barcelona, ed. Universitat Politècnica de Catalunya, 1997, pàg. 3-46.[*]

 • Diversos autors

  • El català a TV3. Llibre d'estil, Barcelona, ed. Edicions 62-TV3, 1995, pàg. 5-274.[*; prc./A. García 28.11.2006]

 • Diversos autors

  • El llibre dels nostres clàssics, Gandia, ed. Ajuntament de Gandia, 1983, pàg. 5-63.[*]

 • Diversos autors

  • El Manual de Consells de Gandia a la fi del segle XV, València, Universitat de València, 2005, pàg. 7-399.[*]

 • Diversos autors

  • El pequeño Larousse ilustrado, Barcelona, ed. Larousse, 1998, pàg. 5-1.803.[*]

 • Diversos autors

  • El plano de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704), València, ed. Ajuntament de València, 2003, pàg. 5-290.[*]

 • Diversos autors

  • El sistema de la paraula complementada i la fonètica catalana, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 3-152.[*]

 • Diversos autors

  • El valencianisme que ve, València, ed. Saó, Paraules i Vides, 4, 1996, pàg. 7-152.[*]

 • Diversos autors

  • Empremta. Regles per a l’establiment i recull d’exemples, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1997, pàg. 7-79.[*]

 • Diversos autors

  • Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, ed. Real Academia Española, 1989 (1973), pàg. 5-592.[*]

 • Diversos autors

  • Estudis de toponímia valenciana, València, ed. Denes, 2000, pàg. 1-540.[*]

 • Diversos autors

  • Estudis jurídics sobre la Llei de Política Lingüística, Madrid, ed. Generalitat de Catalunya, 1999, pàg. 7-588.[*]

 • Diversos autors

  • FATO. Vocabulari infantil i d'adults de les terres de l'ebre, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1987, pàg. ...-225.[*]

 • Diversos autors

  • Gran Enciclopèdia Valenciana, València, ed. Difusora de Cultura Valenciana, 1990 (ISBN: 84-87636-15-2).

 • Diversos autors

  • Història del català. Síntesi, textos i exercicis, Barcelona, ed. Columna, 1987, pàg. VII-121.[*]

 • Diversos autors

  • Introducción a la lingüística, Madrid, ed. Alhambra, 1982.[*]

 • Diversos autors

  • La Bible. L’Ancien Testament et le Nouveau Testament, París, ed. Librairie Générale Française, 2000 (1988), pàg. 5-1.887.[*]

 • Diversos autors

  • La bíblia, Barcelona, ed. Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret, Societats Bíbliques Unides, 1994 (1993), pàg. V-XX/1-1662, 1-637.[*]

 • Diversos autors

  • La literatura catalana a l’escola, Barcelona, ed. Secretaria General, Generalitat de Catalunya, 1984, pàg. 5-80.[*]

 • Diversos autors

  • De l'esperança al desencís. La transició als Països Catalans, Barcelona, ed. Edicions El Jonc, 2006.[*]

 • Diversos autors
  • La recerca de la unitat II. El moviment de totes les coses, València, ed. Editorial Aguaclara, 1995, pàg. 3-191.[*]
 • Diversos autors

  • Lectures de COU, Alzira, ed. Bromera, 1989, pàg. 9-195.[*]

 • Diversos autors

  • Libro de estilo. El País, Madrid, ed. El País, 1996, pàg. 7-661.[*]

 • Diversos autors

  • Llibre d’estil de l’Avui, Barcelona, ed. Empúries, 1997, pàg. 7-297.[*]

 • Diversos autors

  • Manual d’estil de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1997, pàg. 7-101.[*]

 • Diversos autors

  • Manual general de estilo, Madrid, ed. Playor, 1994, pàg. 7-314.[*]

 • Diversos autors

  • Metodologia del treball terminològic, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990, pàg. 5-116.[*]

 • Diversos autors

  • Miscel·lània Fabra, Barcelona, ed. Institut d’Estudis Catalans, 1998, pàg. 5-401.[*]

 • Diversos autors

  • Monumentos desaparecidos de la Comunidad Valenciana, València, Consell Valencià de Cultura, 1999, pàg. VII-XXI/1-510.[*]

 • Diversos autors

  • Nouveau Petit Robert, París, ed. Le Robert, 1994, pàg. 1-2469.[*] Vora 60.000 entrades.

 • Diversos autors
  • Nouveau petit Larousse illustré, Paris, ed. Librairie Larousse, 1940, pàg. 1-4/1-1771.[*]

 • Diversos autors
  • Nouveau petit Larousse illustré, Paris, ed. Librairie Larousse, 1947, pàg. 1-4/1-1767/I-XXXII.[*]

 • Diversos autors

  • Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, Curitiba, ed. Editora Positivo, 1998, pàg. V-XXIV/1-2120.[*]

 • Diversos autors

  • Patentes y marcas, Madrid, ed. Civitas, 1998, pàg. 7-203.[*]

 • Diversos autors
  • Pequeño diccionario visual de términos arquitectónicos, Madrid, ed. Ediciones Cátedra, 2013, pàg. 5-239.[*]
 • Diversos autors

  • Principales endemismos vegetales de la Comunidad Valenciana, València, Generalitat Valenciana, s/d, 21 pàg.

 • Diversos autors

  • Què cal saber? Fitxes lexicogràfiques de la Societat Catalana de Biologia, Barcelona, ed. Societat Catalana de Biologia, 1996, pàg. iii-vi/1-100/+21.[*]

 • Diversos autors

  • Recursos i obres de consulta, Barcelona, ed. Universitat Politècnica de Catalunya, 1998, pàg. 3-91.[*]

 • Diversos autors

  • Sintagma 6 (1994), Lleida, Universitat de Lleida, 1994, pàg. 5-108.[*]

 • Diversos autors

  • Sobre la llengua dels valencians. Informes i documents, València, ed. Universitat de València, 1998, pàg. 7-105.[*]

 • Diversos autors

  • Tennis de taula. Reglament oficial, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1991, pàg. 5-63.[*]

 • Diversos autors

  • Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització, Barcelona, ed. Institut Cartogràfica de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 1985, pàg. 7-140.[*]

 • Diversos autors

  • Tractats constitutius de les Comunitats Europees, Barcelona, ed. Patronat Català Pro Europa, 1989, pàg. 5-628.[*]

 • Diversos autors

  • Urgències a l’atenció primària, Barcelona, ed. Institut Català de la Salut, 1997, pàg. V-XXIX/1-540.[*]

 • Diversos autors

  • Vocabulari taurí, València, ed. Colomar, 1993, pàg. 7-57.[*]

 • Diversos autors

  • Llengua i administració, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1984, pàg. 5-317.[*]

 • Diversos autors

  • Variations sur l'ortographe et les systèmes d'écriture. Mélanges en hommage à Nina Catach, París, ed. Éditions Champion, 2001, pàg. 7-401.[*]
 • Dobb, Maurice
  • Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo, trad. es. Antonio Casahuga, Vilassar de Mar, ed. Oikos-Tau, 1969, pàg. 5-143.[*]
 • Docavo Albertí, Ignacio

  • La Albufera de Valencia: sus peces y sus aves, València, ed. Alfons el Magnànim, 1978, pàg. VI-IX/1-240.[*]

 • Domigo i Francàs, Carles

  • Els noms de les formes de relleu, Barcelona, ed. Institut Cartogràfic de Catalunya – Societat d’Onomàstica, 1997, pàg. 9-325.[*]

 • Domíguez Reboiras, Fernando

  • «El Llibre d'amic e amat. Reflexions entorn de Ramon Llull i la seva obra literària», Randa, 19, 1987.[4t]

 • Doppagne, Albert

  • Majuscules, abréviations, symboles et sigles, Bruxelles, ed. Départemen Duculot, 2001, pàg. 5-96.[*]

 • Downing, Douglas A., Douglas A. Covington i Melody Mauldin Covington

  • Diccionario de términos informáticos e Internet, Madrid, ed. Anaya, 1997, pàg. III-IV/1-409.[*]

 • Duarte i Montserrat, Carles

  • «La normalització lingüística al món del comerç i la indústria, els documents administratius», Llengua i Dret, 11, juliol 1988, pàg. 241-246.[*PL]

 • Duarte i Montserrat, Carles

  • «Una conferència sobre el plurilingüisme a Europa», Llengua i Dret, 16, desembre 1991, pàg. 225-229.[*PL]

 • Duarte i Montserrat, Carles

  • «Una taula rodona per a tècnics de planificació lingüística», Llengua i Dret, 7, juny 1986, pàg. 225-227.[*PL]

 • Duarte i Montserrat, Carles

  • Curs de llenguatge administratiu català, Barcelona, ed. Teide, 1987 (1980)

 • Duarte i Montserrat, Carles

  • El català llengua de l’administració (fragment), pàg. 41-91.[*H5é]

 • Duarte i Montserrat, Carles

  • Llenguatge i administració, Barcelona, ed. Columna, 1993, pàg. 9-210.[*]

 • Duarte i Montserrat,Carles i Àngels Massip

  • Síntesi d’història de la llengua catalana, Barcelona, ed. La Magrana, 1991 (1981), pàg. 5-191.

 • Duarte i Montserrat, Carles, Àlex Alsina i Keith i Segimon Sibina

  • Manual de llenguatge administratiu, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1991 (...), pàg. 5-398.[*]

 • Duarte i Montserrat, Carles i Àlex Alsina i Keith

  • Gramàtica històrica del català, Barcelona, ed. Curial, Manuals, 2 v., 1984 i 1986, pàg. 5-256/7-244.[*]

 • Duarte i Montserrat,Carles i

  • Introducció al llenguatge jurídic, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya-Departament de Justícia, 1990, 3.ª ed. revisada, pàg. 5-103.[*]

 • Ducròs, Joan

  • 100 llibres en un, Barcelona, ed. Edicions 62, 1995, pàg. 5-208.[*]

 • Ducrot, Oswald i Tzvetan Todorov

  • Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, ed. Siglo XXI, 1983 (1972), pàg. 9-421 (tít. or.: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, ed. éditions du Seuil, 1972.)[UV][*]

 • Ducrot, Oswald

  • Dire et ne pas dire, París, ed. Hermann, 1972.[Mollà2]

 • Dufour, Gérard

  • La inquisición en España, Barcelona, ed. Cambio 16, 1992, pàg. 3-128.[*]

 • Dumont, Louis

  • 'Homo aequalis'. Génesis y apogeo de la ideología económica, Madrid, ed. Taurus, 1982 (1977) (tít. or.: Genèse et épanouissement de l’idéologie économique, París, ed, Gallimard), pàg. 7-253.[*]

 • Duque Alemañ, M. del Mar

  • El cicle de la vida. Ritus i costums dels alacantins d'abans, Picanya, ed. Edicions del Bullent, 2003, pàg. 7-234.[*]

 • Duran i Salrach, J. M.

  • Història dels PP.CC., v. II, ..., Barcelona, ed. Edhasa, 1982.[H5é]

 • Duran i Torrens, Josefa

  • Diccionari de plantes de jardí, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-252.[*]

 • Duran i Torrens, Josefa

  • Diccionari de plantes medicinals, Barcelona, ed. Edicions 62, 1998, pàg. 5-219.[*]

 • Durand, Philippe

  • Petit Glossaire du Château du Moyen Âge, Tolosa, ed. Éditions Confluences, 2001, pàg. 5-63.[*]