divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra I


 • Iborra Martínez, Josep

  • Inflexions, Alzira, ed. Bromera, 2004, pàg. 5-223.[*]

 • Iborra Martínez, Josep

  • «La generacio del 70: una nova narativa al País Valencià», L’Espill, 3, Tardor 1979, pàg. 130-141.[*L5é]

 • Iborra Martínez, Josep

  • «La Nova Poesia Catalana Del País Valencià», Reduccions, 3 I 5, setembre 1977 - juliol 1978, pàg. 53-60.[*L5é]

 • Iborra Martínez, Josep

  • «Narativa i Modernisme: E. López Chavarri» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 157-174.[*]

 • Ifrah, Georges

  • Historia universal de las cifras, Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1997, pàg. 7-1996.[*]

 • Iglesias, María Antonia

  • La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas, Madrid, Santillana Ediciones Generales, 2003, 7-1017.[*]
 • Iglésias, Narcís
  • Els inicis del Diccionari català-valencià-balear a través de l'epistolari d'A. M. Alcover i F. de B. Moll amb J. Calveras, Barcelona, ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008, pàg- 7-137.[*]
 • Ihuellou, Garmenig

  • Noms de maisons, bateaux, animaux en breton, Spézet, ed. Coop Breizh, 1995, pàg. 7-86.[*]

 • Iribarren, José María

  • El porqué de los dichos, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996 (1955), pàg. VII-XXXI/1-419.[*]