divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra E


 • Ebneter, T.

  • Lingüística Aplicada, Madrid, ed. Gredos, 1982.[Classe]

 • Echevarría, Javier

  • Introducción a la metodología de la ciencia, Madrid, ed. Cátedra, 1999, pàg. 7-343.[*]

 • Eco, Umberto
  • Apocalípticos e integrados, Barcelona, ed. Tusquets Editores, 2009 (tít. or.: Apocalitici e integrati, 1965; trad. es.: Andrés Boglar), pàg. 5-366.[*]
 • Eco, Umberto

  • Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación , estudio y escritura, Barcelona, ed. Gedisa, 1987 (1977) (tít. or.: Come si fa una tesi di Laurea), pàg. 7-267.[*]

 • Eco, Umberto

  • Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción, Barcelona, ed. Lumen, 2008 (2003) (tít. or.: Dire quasi la stessa cosa; trad.: Helena Lozano Miralles), pàg. 9-542.[*]

 • Eiximenis, Francesc

  • Lo libre de les dones, Frank Naccarato (ed.), introd. i apèndix de Curt Wittlin, Barcelona, ..., 1981.[Fus18]

 • Ekaizer, Ernesto

  • Yo, Augusto, Madrid, ed. Santillana Ediciones Generales, 2003, pàg. 7-1022.[*]

 • Epalza, Miquel de i Enrique Llobregat

  • «¿Hubo mozárabes en tierras valencianas? Proceso de islamización del levante de península (Sharq Al-Andalus)», Revista de Estudios Alicantinos, 36, 1982, pàg. 7-31.[*]

 • Escartí, Vicent Josep

  • El llibre del mustassaf d'Albalat de la Ribera, Albalat de la Ribera, ed. Ajuntament d'Albalat de la Ribera, 1992, pàg. 5-159.[*]

 • Escartí, Vicent Josep (ed.)

  • Pere Antoni Beuter: Primera part de la Història de València, València, ed. Universitat de València, 1998, pàg. 7-212.[*]

 • Escobar, Diana

  • Sons i ressons. El món dels sons naturals i la comunicació acústica animal, Barcelona, ed. La Magrana, 1995, pàg. 5-177.[*]

 • Escolà i Tuset, Josep Maria

  • Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques, Barcelona, ed. Edicions 62, 1997, pàg. 5-129. [*]
  • Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques, Barcelona, ed. Educaula, 2010 (1997), pàg. 7-211.[*]

 • Escolano López, Robert, Rafaela Escolano López i Pere Taules Valcárcel

  • Diccionari juridicoadministratiu, Alacant, ed. Universitat d'Alacant, 1999, pàg. 7-162.[*]

 • Escrivà, Vicent

  • «Del Brau d’Ausiàs March a l’animalogia poètica valenciana actual (I)», Cairell, 1, 2, 3, 4, 5, novembre 1979 a setembre 1980.[*L5é]

 • Escrivà, Vicent

  • «La circulació del saber en la narrativa d’Enric Valor», ..., ..., pàg. 395-407.[*L5é]

 • Espadaler, Anton

  • Una reina per a Curial, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1984, pàg. 5-252

 • Espí, Antoni i Tomàs Llopis

  • Curs de narrativa. Una proposta didàctica per a 3er. de BUP, Barcelona, ed. Laertes, 1988, pàg. 7-250.[*]

 • Espí, Antoni i Tomàs Llopis

  • Curs de poesia, Barcelona, ed. Laertes, 1989, pàg. 9-152.[*]

 • Espriu, Salvador

  • El caminant i el mur, Barcelona, ed. Edicions 62, L’Alzina, 1989, ed. i notes a cura de Rosa M. Delor i Muns, pàg. 5-140.[*]

 • Estapé, Fabià

  • Lliçons d’economia recreativa, Barcelona, ed. Empúries, 1995, pàg. 7-136.[*]

 • Estébanez Calderón, Demetrio

  • Diccionario de términos literarios, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1999 (1996), pàg. VII-XVI/1-1.133.[*]

 • Esteve i Gómez, Francesc, Josep Ferrer i Ferrer, Lluís Marquet i Ferigle i Juli Moll i Gómez de la Tía

  • Diccionaris, normativa i llengua estàndard. Del Fabra al diccionari de l'Institut, Palma, ed. Edicions Documenta Balear, 2003.[*]

 • Esteve, Lluïsa i Laura Ripoll

  • «Assaig de bibliografia ausiasmarquinana», Lengua amp; Literatura, 2, ..., 1987, pàg. 453-484.[Classe/Apunts 4t]

 • Estévez, Miquel Àngel i Joan Rubiralta

  • Vocabulari de perruqueria i bellesa, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1991, pàg. 3-75.[*]

 • Etxenike, Maria Teresa

  • «Psicolingüística», dins Introducción a la lingüística, da, Madrid, ed. Alhambra, 1982.[Classe]