divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra G


 • Gache, Belén

  • Escrituras nómades, Xixon, ed. Trea, 2006, pàg. 7-255.[*]

 • Gadea, Ferran i Isidor Cònsul

  • Tirant lo Blanc. Guia de lectura, Barcelona, ed. La Magrana, L’Esparver Llegir, 1990, pàg. 5-75.[*]

 • Bénédicte Gaillard i Jean-Pierre Colignon

  • Toute l'ortographe, París, ed. Albin Michel, 2005, pàg. 3-220.[*]

 • Bénédicte Gaillard i Jean-Pierre Colignon

  • Toute la grammaire, París, ed. Albin Michel, 2005, pàg. 3-256.[*]

 • Galbraith, John K. i Nicole Salinger

  • Introducción a la economía. Una guía para todos (o casi), Barcelona, ed. Grijalbo Mondadori, 1998 (1978), pàg. 7-235.[*]

 • Gallardo, Bartolomé José

  • Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Madrid, ..., 1863.[Fus18]

 • Gallén, Enric, Manuel Llanas, Marcel Ortín, Ramon Pinyol i Torrens i Pere Quer

  • L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història, Barcelona, ed. Eumo, 2000, pàg. 7-414.[*]

 • Galmés, Salvador

  • Ramon Llull, Libre de Evast e Blanquera, col. ENC, Barcelona, 1935-1954, 4 vol.. Anotació d’A. Caimari i apèndixs de Rosalia Guilleumas.[H.ª Riquer I]

 • Garcia Bonafé, Màrius

  • «Les arrels d’una debilitat nacinal» dins Sisè, P., Raons d’identitat del País Valencià, pàg. 71-98.[H.ª 5é]

 • Garcia Burdeus, M.ª Dolores i

  • La diversitat discursiva, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 1997, pàg. 5-380.[*]

 • Garcia-Castañón, Santiago

  • Diccionario de epónimos del español, Xixon, ed. Trea, 2001, pàg. 5-142.[*]

 • Garcia del Muro, Joan

  • El pensament ferit, Alzira, ed. Bromera, 1999, pàg. 5-183.[*]

 • Garcia Frasquet, Gabriel i Frederic Llopis Bauset

  • Vocabulari del joc de la pilota, València, ed. Generalitat Valenciana, Llenguatges Específics 1, 1991, pàg. 7-195.[*]

 • Garcia Grau, Manuel

  • Polítiques (i) lingüístiques, Barcelona, ed. PAM, Biblioteca Serra d’Or, 1997, pàg. 5-220.[*]

 • Garcia i Soler, Jordi, Lluís Ruiz i Alcaraz i Ester Soler i Cerezo

  • Diccionari de l’empresa elèctrica, Barcelona, ed. La Llar del Llibre, 1990, ENHER, FECSA, HEC; TERMCAT, pàg. 5-154.[*]

 • Garcia-Oliver, Ferran

  • El vaixell de Genseric. Dietari 2004-2005, Barcelona, ed. Proa, 2007, pàg. 7-302.[*]

 • Garcia-Oliver, Ferran

  • La vall de les sis mesquites, València, ed. Universitat de València, 2003, pàg. 7-231.[*]

 • García Cárcel, Ricardo

  • «La cultura de los agermanados», Primer Congreso de Historia del País Valenciano, III, València, ..., 1976.[Fus 18]

 • García Cárcel, Ricardo

  • Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia, 1478-1530, Barcelona, ..., 1976.[Fus 18]

 • García Martínez, Sebastián

  • «El patriarca Ribera y la extirpación del erasmismo valenciano», Estudis, 4, 1975.[Fus 18]

 • García Remiro, José Luis

  • ¿Qué queremos decir cuando decimos...? Frases y dichos del lenguaje diario, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2002 (2001), 7-321.[*]

 • García Remiro, José Luis

  • Frases con historia, Madrid, ed. Alianza Editorial, 2003, pàg. 7-277.[*]

 • García Viñó, Manuel

  • El País.La cultura como negocio, Tafalla, ed. Editorial Txalaparta, 2006, pàg. 7-419.[*]

 • García Yebra, Valentín

  • En torno a la traducción, Madrid, ed. Gredos, 1989 (1983), pàg. 7-398.[*]

 • García, Angelina

  • Els Vives: una família de jueus valencians, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1987.[Fus 18]

 • Garí, Joan

  • Un cristall habitat, València, ed. Tàndem, 1999, pàg. 7-220.[*]

 • Garolera, Narcís

  • «Dotze cartes inèdites de Jacint Verdaguer», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 93-104.[*]

 • Garolera, Narcís (a cura de)

  • Análisis i comentaris de textos literaris catalans II, Barcelna, ed. Curial, 1985 (1982), pàg. 7-244.[*]

 • Gassol i Bellet, Olívia

  • «La funció de l'art a Postals d'Itàlia, de Jordi Sarsanedas», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 203-224.[*]

 • Gaucher, Jakez

  • La Bretagne de A à Z. L'essentiel pour comprendre ce qui nourrit l'âme, la culture et l'unité de ce pays, Spézet, ed. Coop Breizh, 2000 (1998), pàg. 7-177.[*]

 • Gavaldà, Josep

  • «L’irradiador del Port i les gavines» de Joan Salvat-Papasseit, Barcelona, ed. Empúries, Les Naus, 1987, pàg. 7-94.[*]

 • Gayà, Jordi

  • «La formació de Ramon Llull i les fonts del seu pensament», ve. DA, «Dossier Ramon Llull».[*]

 • Geijerstam, Regina af

  • «Sobre Heredia i el bilingüisme medieval aragonés-català», Actes del Vé CILLC, Barcelona, PAM, 1980, pàg. 445-510.

 • Generalitat de catalunya

  • Actes de la segona trobada de sociolingüistes catalans, ed. Generalitat de Catalunya, 118 pàg.

 • Generalitat de catalunya

  • Cicle de conferències: la terminologia en el seu entorn, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1992, pàg. 5-69.[*]

 • Generalitat de Catalunya

  • Directori de municipis i comarques de Catalunya, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 2000, pàg. 5-102.[*]

 • Generalitat de catalunya

  • El llenguatge administratiu: mètode i organització, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1988, pàg. 5-119.[*]

 • Generalitat de catalunya

  • Estudis i propostes per a la difusió de l’ús social de la llengua catalana, 4 v., Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1991. [*PL]

 • Generalitat de catalunya

  • Món laboral 17/18. La normalització lingüística en l’àmbit laboral, ed. Generalitat de Catalunya, 166 pàg.[*]

 • Generalitat de catalunya

  • Thesaurus de termes estadístics. Edició 1993, ed. Generalitat de Catalunya, 398 pàg.[*]

 • Generalitat Valenciana

  • Coneixement del valencià. Padró municipal d’habitants 1986, ed. Conselleria d’Economia i Hisenda, 1987.[*PL]

 • Generalitat Valenciana

  • Pla triennal per a la promoció de l’ús del valencià a la Comunitat Valenciana, València, ed. Generalitat Valenciana, 1990, pàg. 3-33.[*PL]

 • Gilabert, Susanna i Josep Andrés

  • Toponímia del Poble Nou de Benitatxell, Picanya, ed. Edicions del Bullent, 2002, pàg. 5-107.[*]

 • Gil-Robles, José María i Nicolás Pérez Serrano

  • Diccionario de términos electorales y parlamentarios, Madrid, ed. Taurus, 1977.[*]

 • Gilson, étienne

  • La filosofía en la edad media, Madrid, ed. Gredos, 1965.[Classe]

 • Gimeno Betí, Lluís

  • «Les àrees lingüístiques en els parlars de transició» dins Miscel·làni de textos en homenatge a les Normes de Castelló, Castelló, ed. Diputació de Castelló, 1984, pàg. 15-45.[*]

 • Gimeno Betí, Lluís

  • «Un document de Morella de 1339; edició i estudi lingüístic», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 31-54.[*]

 • Gimferrer, Pere

  • La poesia de J. V. Foix, Barcelona, ed. Edicions 62, A l’Abast, 1974.[RomFig]

 • Ginebra, Jordi i Anna Montserrat

  • Diccionari d’ús dels verbs catalans, Barcelona, ed. Edicions 62, 1999, pàg. 5-491.[*]

 • Ginebra, Jordi

  • La llenua als països catalans, Barcelona, ed. Fundació Jaume Bofill, 1992, pàg. 5-122.[*PL]

 • Giner Boira, Vicente

  • El Tribunal de las Aguas de Valencia, València, ed. ed. Javier Boronat, Editor, 1995, pàg. 5-91.[*]

 • Giner i Marco, Josep

  • Obra filològica (1931-1991), València, ed. Denes, 1998, pàg. X-LXXVIII/3-609.[*]

 • Giner Monfort, Joan
  • El valencià de la Valldigna, València, ed. Universitat de València-Mancomunitat de la Valldigna, 2013, pàg. 7-233.[*]
 • Giner i Pereperes, Francesc

  • La mata de jonc, Benicull de Xúquer, ed. 7 i mig, 1998, pàg. 7-182.[*]

 • Giner i Rourich, Matilde

  • Vocabulari dels oficis d’art, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990 (1988), pàg. 3-164.[*]

 • Giner, Salvador

  • Sociologia, Barcelona, de. 62, 1998 (1968), pàg. 5-350.[*]

 • Gisbert Santonja, Josep A. (a cura de)

  • El gust d’Ausiàs March, Gandia, Ajuntament de Gandia, 1999, pàg. 5-311.[*]

 • Goffman, E.

  • La mise en scène de la vie quotidienne, París, ed. Minuit, 1973 (tít. or.: The Presentation of the Self in Everyday Life.[Mollà2]

 • Gombrich, Ernst Hans

  • La historia del arte, Madrid, ed. Random House Mondadori, 2003 (1995) (tít. or.: The Story of Art, pàg. 7-688.[*]

 • Gómez García, Manuel

  • Diccionario de teatro, Madrid, ed. Akal, 1997, pàg. 5-908.[*]

 • Gómez i Navarro, Àngel

  • Juegos tradicionales valencianos, València, ed. Carena Editors, 2001, pàg. -3-127.[*]

 • Gómez Molina, José R.

  • Actitudes lingüísticas en una comunidad bilingüe y multilectal. área metropolitana de Valencia, València, ed. Universitat de València, «Cuadernos de Filología», Anejo XXVIII, 1998, pàg. 7-183.[*]

 • Gómez Molina, José R.

  • «Algunas peculiaridades morfosintácticas del valenciano oral de Sagunto», Braçal, I (1989), pàg. 67-77.[*]

 • Gómez Torrego, Leonardo

  • El buen uso de las palabras, Madrid, ed. Arco/Libros, 1992, pàg. 7-246.[*]

 • Gonzàlez Fabra, Ernest

  • «I.5. País Valencià», Llengua i Dret, 16, desembre 1991, pàg. 285-292.[*PL]

 • González Felip, Marisol

  • Frases fetes al nord de la llengua, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló, 2000, pàg.5-125.[*]

 • González i Felip, Maria Soledat, Isabel Arjona i Garcia i Avel·lí Flors i Bonet

  • Miscel·lània 91, València, ed. Generalitat Valenciana, col. Estudis del Valencià Actual, 1991, pàg. 7-138. Articles: «El parlar de la Plana Baixa» i «Com hem escrit els valencians».[*]

 • Gonzàlez Martínez, Xosé

  • «O fomento do uso público da lingua desde a administración local», Llengua i Dret, 8, desembre 1986, pàg. 43-53.[*PL]

 • González Moreno, Òscar

  • Programación en JavaScript, Madrid, ed. Anaya, 1997, pàg. 5-205.[*]

 • González Moreno-Navarro, Antoni

  • Bous, toros i braus. Una tauromàquia catalana, ed. El Mèdol, 1996, pàg. ...

 • González y González, Enrique

  • Joan Lluís Vives. De la escolástica la humanismo, València, ..., 1987.[Fus18]

 • González, Soledad i Francisco Lafarga (ed.)

  • Traducció i literatura. Homenatge a ángel Crespo, Vic, ed. EUMO, 1997, pàg. 7-268.[*]

 • Goody, J.

  • The Domestication of the Salvage Mind, Cambridge, CUP, 1977.[Mollà2: és un dels principals estudiosos del tema de l’escriptura (sistema de memòria social)]

 • Gott, J. Richard

  • Los viajes en el tiempo, Barcelona, ed. Tusquets Editors, pàg. 7-307.[*]

 • Gould, Charles

  • Monstruos mitológicos, Madrid, ed. M. E. Editores, 1997 (1886), pàg. 5-428.[*]

 • Gould, Stephen Jay

  • «Brontosaurus» y la nalga del ministro, Barcelona, ed. Crítica, 1993 (1991), pàg. 7-485.[*]

 • Gould, Stephen Jay

  • Mil·lenni, Barcelona, ed. Empúries, 1998 (1997), pàg. 7-149.[*]

 • Gràcia i Solé, Lluïsa

  • Els verbs ergatius en català, Ciutadella, ed. Institut Menorquí d’Estudis, 1989, pàg. 7-108.[*]

 • Gràcia i Solé, Lluïsa

  • Morfologia lèxica. L’herència de l’estructura argumental, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1995.[*]

 • Graham, Loren R.

  • El fantasma del ingeniero ejecutado. Por qué fracasó la industrialización soviética, Barcelona, ed. Crítica, 2001 (1993), pàg. 7-195.[*]

 • Grant, Michael i John Hazel

  • Diccionari de mitologia clàssica, Barcelona, ed. Enciclopèdia Catalana, 1997 (1973), pàg. 9-407.[*]

 • Gras, Rosa-Victòria

  • L’actor i la dicció, Barcelona, ed. La Busca, 1997, pàg. 3-294.[*]

 • Gray, John
  • El alma de las marionetas, Madrid, ed. Sexto Piso España, 2015 (tr. ca. Carme Camps; tít. or. The Soul of the Marionette; 2015), pàg. 7-143.[*]
 • Greppi, Andrea

  • Concepciones de la democració en el pensamiento político contemporáneo, Madrid, ed. Trotta, 2006.[*]

 • Gretel

  • La redacció de les lleis, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1995, pàg. 5-338.[*]

 • Griera, Antoni

  • Gramàtica històrica catalana, Sant Cugat del Vallès, ed, Institut Internacional de Cultura Romànica, 1965.[DuAL]

 • Griera, Antoni

  • Gramàtica històrica del català antic, Barcelona, ed. nstitució Patxot, 1931.[DuAL]

 • Grijelmo, álex

  • El estilo del periodista, Madrid, ed. Taurus, 1997, pàg. 5-600.[*]

 • Griley i Martínez, Ivonne i Pepa Comas i Sanmartí

  • «Quines són les causes que dificulten la normalització lingüística a l’administració autonòmica catalana», Llengua i Dret, 14, juliol 1990, pàg. 291-304.[*PL]

 • Grilli, Giuseppe

  • «La poesia com a recer. Formalisme i ambigüitat en l’obra de J. Basset», Actes del Vé CILLC, Barcelona, PAM, 1980, pàg. 71-84.

 • Groddeck, Georg

  • El libro del Ello, Madrid, ed. Taurus, 1973, pàg. 9-325 (tít. or.: Das Buch vom Es. Psychoanalytische Briefe an eine Freudin).[*]

 • Grossmann, Maria

  • «Anàlisi sociolingüística de la població escoalr de l’Alguer», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 511-534.

 • Grupo μ

  • Retórica general, Barcelona, ed. Ediciones Paidós, 1987 (1982), pàg. 5-316.[*]

 • Guia Conca, Aitana

  • La llengua negociada, València, ed. 3 i 4, 2001, pàg. 7-299.[*]

 • Guia i Marín, Josep

  • De martorell a Corella. Descobrint l’autor del Tirant lo Blanc, Catarroja, ed. Afers, 1996, pàg. 7-301.[*]

 • Guillermo IX, Duque de Auitania

  • Canciones completas, Madrid, ed. ÑOC, 1978.[Classe]

 • Guilleumas, Rosalia

  • «La biblioteca de Joan Bonllavi», Revista Valenciana de Filologia, IV, 1974, pàg. 23-73.[Fus18]

 • Gullón, Germà

  • «Introducción» dins El narrador en la novela del siglo XIX, ...,..., pàg. 13-27.[*Crítica2n-fotoc]

 • Gulsoy, Joseph

  • «Cat.» dins Y el problema de Ĭ>i, Romance Philology, vol. XVIII, 1, pàg. 36-41, 1964.[Dual]

 • Gulsoy, Joseph

  • «El desenvolupament de la semivocal -... en català» dins Catalan Studies. Estudis sobre el català, Barcelona, ed. Hispan/Borràs Edicions, 1977, pàg. 71-98.[Dual]

 • Gulsoy, Joseph

  • «El desenvolupament de les formes del subjuntiu present en català» dins Actes del IIIr Col·loqui AILLC, ..., pàg. 27-59.[*H4t]

 • Gulsoy, Joseph

  • «L’evolució de la terminació adjectival -ĬDUS en català i castellà» dins Estudis de llengua i literatura catalanes, II, ed. PAM, 1981, pàg. 25-42.[Dual]

 • Gulsoy, Joseph

  • «L’evolució de les ee tòniques en català», Mélanges de Philologies et de Toponymie Romanes offerts a Henri Guiter, Perpinyà, ..., 1981, pàg.81-104.[*Dual-Apunts 4t]

 • Gulsoy, Joseph

  • «Pròleg» a Rasico, Ph. D., Estudis sobre la fonologia del català preliterari, pàg. 5-16.[Dual]