divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra F


 • Fabra i Poch, Pompeu

  • Diccionari manual de la llengua catalana, Barcelona, ed. EDHASA, 1991.[*]

 • Fabra i Poch, Pompeu

  • Gramàtica catalana, Barcelona, ed. Institut d’Estudis Catalans, 1995 (1918-1933), pàg. -1­­–137.[*]

 • Fabra i Poch, Pompeu

  • Gramàtica catalana, Barcelona, ed. Teide, 1993 (1956).[*]

 • Fabra i Poch, Pompeu

  • Les principals faltes de gramàtica, Barcelona, ed. Barcino, 1987 (1937), pàg. 5-45.[*]

 • Fabra i Poch, Pompeu

  • Obres completes, vol. 1, Barcelona, ed. IEC, 2005, pàg. 7-951.[*]

 • Fabra i Poch, Pompeu

  • Obres completes, vol. 3, Barcelona, ed. IEC, 2006, pàg. 7-989.[*]

 • Fabregas, X.

  • El fons ritual de la vida quotidiana, Barcelona, ed. Edicions 62, 1982.[Mollà2]

 • Fabrés, P.

  • «Estudi introductori», dins Martí i Pol, Miquel, Antologia poètica, Barcelona, ed. Edicions 62, El Garbell, 1984, pàg. 5-28.[*]
 • Farré-Escofet, Emili
  • La inflación en la fase actual del capitalismo, Barcelona, ed. Editoria Ariel, 1976, pàg. 7-152.[*]
 • Fatás, G. i G. M. Borrás

  • Diccionario de términos de arte, Madrid, ed. Alianza, 1993 (1980), pàg. 7-307.[*]

 • Fatás, Guillermo i Gonzalo M. Borrás

  • Diccionari de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1999, pàg. 7-400.[*]

 • Faura i Pujol, Neus

  • Futbol i llenguatge, Barcelona, ed. PAM, 1998, pàg. 5-593.[*]

 • Faura, Neus, David Paloma i Anna Torrents (ed.)

  • La llengua de Televisió de Catalunya, Barcelona, ed. Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, pàg. 3-158.[*]

 • Favereau, Francis

  • Bretagne contemporaine. Culture-Langue-Identité, Morlaix, ed. Éditions Skol Vreizh, 2005 (1993), pàg. 5-215.[*]

 • Faye, Jean-Pierre

  • Los lenguajes totalitarios, Madrid, ed. Taurus, 1974 (tít. or.: Théorie du récit, Introduction aux langages totalitaires, París, ed. Hermann, pàg. 7-980.[*]

 • Feneis, Heinz i Wolfgang Dauber

  • Nomenclatura anatómica ilustrada, Barcelona, ed. Masson, 1998, pàg. 1-493.[*]

 • Fernàndez, Antònia

  • Una experiència de normalització lingüística. El Pla de la Direcció General d’Administració Local, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993, pàg. 5-363.[*]
 • Fernàndez, Família

  • Tot sobre TV3. Televisó de Catalunya, Barcelona, ed. Empúries, 2006, pàg. 7-264.[*]

 • Ferrando Francés, Antoni (ed.)

  • La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. IFV, Universitat de València, col. Oberta Lletres, 1990, pàg. 9-289.[*]

 • Ferrando Francés, Antoni i Albert-Guillem Hauf i Valls (a cura de)

  • Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura V, Barcelona, ed. PAM, 1992, pàg. 5-454.[*]

 • Ferrando Francés, Antoni i altres

  • Invitació a la llengua catalana, ed. Gregal, 1987.[*]

 • Ferrando Francés, Antoni

  • «Elements per a una proposta fonètica» dins Ferrando, Antoni (ed.), La llengua als mitjans de comunicació, València, ed. Universitat de València, 1990, pàg. 51-64.[*]

 • Ferrando Francés, Antoni

  • «La literatura popularista al País Valencià durant la “Decadència”» dins Alemany, R., Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, ed. Universitat d’Alacant, 1987, pàg. 55-74.[*]

 • Ferrando Francés, Antoni

  • Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, València, ed. Ajuntament de Xàtiva, 1980.[*H5é]
 • Ferrando Francés, Antoni

  • Els certàmens poètics valencians, València, ..., 1983.[Fus18]

 • Ferrando Francés, Antoni

  • Narcís Vinyoles i la seua obra, Barcelona, ed. PAM, IFV, Biblioteca Sanchis Guarner, 1978.

 • Ferraté, Joan

  • «“Poesia” de Josep Carner: ressenya i vindicació», ..., ..., pàg. 15-32.[*]

 • Ferrater, Gabriel

  • Foix i el seu temps, Barcelona, ed. quaderns Crema, Assaig Minor, 1987 (1965-1967), pàg. 7-115.[*]

 • Ferrater, Gabriel

  • Sobre el llenguatge, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1990 (1981), pàg. VIII-X/1-211.[*]

 • Ferrater, Gabriel

  • Vers i prosa, València, ed. 3 i 4, L’Estel, 1988, selecció de Jordi Cornudella i Joan Ferraté, estudi introductori de J. Cornudella.[*]

 • Ferrer i Gironés, Francesc i Josep Cruañas

  • Els drets lingüístics dels catalanoparlants, Barcelona, ed. Edicions 62, 1990, pàg. 7-328.[*ET303]

 • Ferrer i Gironés, Francesc

  • La persecució política de la llengua catalana, Barcelona, ed. Edicions 62, 1985.[H5é]

 • Ferrer Pastor, Francesc

  • Diccionari general¸ València, ed. Denes, 1993, pàg. V-XV/1-1.599.[*]

 • Ferrer Pastor, Francesc

  • Normes de correccio d’originals i de proves d’impremta, València, ed. Denes, 1994, pàg. 7-42.[*]

 • Ferrer Pérez, Vicent

  • Les muntanyes de Carcaixent, Carcaixent, ed. Edicions 96, 2009, pàg. 5-176.[*]

 • Figueiredo, Cândido

  • Pequeno dicionario da língua portuguesa, Lisboa, ed. Bertrand, 1987 (1924).[*]

 • Flor Moreno, Vicent
  • Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana, Catarroja, ed. Editorial Afers, 2011, pàg. 7-379.[*]

 • Fluvià, Armand de

  • Diccionari general d'heràldica, Barcelona, ed. EDHASA, 1982.[*]

 • Font, Ramón

  • Refráns de la llengua catalana, València, ed. París-València, 2003 (1900), pàg. 5-147.[*]

 • Fontana Lázaro, Josep

  • Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945,Barcelona, ed. Ediciones de Pasado y Presente, 2011, pàg. 7-1.230.[*]

 • Forcadell Saport, Josep V i Ferran Isabel i Vilar

  • A Alacant, en valencià. Observatori de la Llengua (2003/2005), Alacant, ed. Universitat d'Alacant, 2007, pàg. 7-539.[*]

 • Forcadell Saport, Josep V. i Ferran Isabel i Vilar (eds.)

  • El valencià a Alacant. Observatori de la llengua (2002/2003), Alacant, ed. Universitat d'Alacant, 2004, pàg. 7-355.[*]

 • Fornés, Lluís

  • La Valéncia occitana, València, ed. Ajuntament de València, 1995, pàg. 7-152.[*]

 • Foucault, Michel

  • L’ordre del discurs i altres escrits, Barcelona, de. Laia, Textos Filosòfics, 1982, trad. de Pompeu Casanovas (tít. or.: La folie, l’absence d’oeuvre; Réponse au cercle d’épistémologie; L’ordre du discours; Nietzsche, la généalogie, l’histoire, pàg. 13-189.[*]

 • Foucault, Michel

  • La arqueología del saber, Mèxic, ed. Siglo XXI, 1970.[Cr.]

 • Fouché, Pierre

  • «La diphtongaison en catalan», Butlletï de dialectologia catalana, XIII, pàg. 1-46, 1925.[Dual]

 • Fouché, Pierre

  • Morphologie historique du roussillonnais, París-Tolosa de Llenguadoc, 1924.[Dual]

 • Fouché, Pierre

  • Phonétique historique du roussillonnais, París-Tolosa de Llenguadoc, 1924.[Dual]

 • Fradejas Lebrero, José

  • Novela corta del siglo XVI, Barcelona, ed. Plaza & Janés, 1985, 2 vol., pàg.9-512/...[*]

 • Frago, Juan A.

  • «Sobre el léxico aragonés. Datos para el estudio de su frontera con el catalán noroccidental a mediados del siglo XV», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 405-440.

 • Framiñán Torres, José Manuel

  • Java, Madrid, ed. Anaya, 1997, pàg. V-XVI/1-335.[*]

 • Franquesa i Bonet, Ester

  • Vocabulari dels electrodomèstics, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1990 (1987), pàg. 5-54.[*]

 • Frélaut, Bertrand

  • Il y a un siècle... la Bretagne. La vie quotidienne des bretons, (?), ed. Édtions Ouest-France, 2003, pàg. 6-125.[*]

 • Fresquet Fayos, Rafael

  • El valencià a la Ribera: les publicacions locals (1944-1978), Alzira, ed. Germania, 1996, pàg. 7-208.[*]

 • Fullana, Miquel

  • Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció, Palma de Mallorca, ed. Moll, pàg. 7-491.[*]

 • Furió Diego, Antoni

  • Àlbum Fuster, Sueca, ed. Alfons el Magnànim, 1994, pàg. 7-251.[*]

 • Furió Diego, Antoni

  • Història del País Valencià, València, ed. Alfons el Magnànim, Generalitat Valenciana, 1995, pàg. 7-658.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «Jaume Roig i sor Isabel de Villena», RVF, V, (1955-1958).[Fus18]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «La cacharrería de la historia» dins Contra Unamuno y los demás, Barcelona, ed. Península, 1975.[Heurística Casta]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «La llengua dels moriscos» dins Poetes, moriscos i capellans, València, L’Estel, pàg. 83-122.[*H5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «Les lletres» dins Història del país Valencià, III, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989 (1975), pàg. 285-302.[*H5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «Llengua i societat» dins Història del país Valencià, III, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989 (1975), pàg. 219-232.[*H5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «Nota —provisional i improvisada— sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés», introducció a Recomane Tenebres, OC, I, València, ed. 3 i 4, 1972, pàg. 17-36.[*L5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «Sobre una fama antiga dels valencians», Pont Blau, IV, Mèxic, 1955.[Fus18]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «Un petrarquista imprevisible», Serra d’Or, XXV, 1983.[Fus18]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • «Vigència d’Ausiàs March», pròleg a Antologia poètica d’Ausiàs March, Barcelona, ed. Selecta, 1968 (1959), pàg. 213-247.[*Apunts 4t]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Antologia de la poesia valenciana (1900-1950), València, ed. 3 i 4, La Unitat, 1980 (1956), pàg. 11-216.[*L5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Correspondència, València, ed. 3 i 4, 1997, pàg. 7-337.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Dietari inèdit, Altea, ed. Aigua de mar, 1994, pàg. 1089-1241.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • El descrèdit de la realitat, València, Universitat Politècnica de València, 1999, pàg. 7-149.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Elogi del meu poble, Sueca, ed. Afers, 1997 (2.ª ed.), pàg. 7-382.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Escrits sobre llengua, Barcelona, ed. Tàndem, col. Joies de Paper, 1994, introducció de Marisa Bolta i Toni Mollà, pàg. 5-120.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Heretgies, revoltes i sermons, Barcelona, ed. Selecta, 1968.[H5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • La decadència al País Valencià, Barcelona, ed. Curial, 1985 (1976), pàg. 8-199.[*H5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Literatura catalana contemporània, Barcelona, ed. Curial, 1985 (1971), pàg. 11-442.[*L5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Llibres i problemes del renaixement, Barcelona, PAM, IFV, Biblioteca Sanchis Guarner, 18, 1989.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Nosaltres els valencians, Barcelona, ed. Edicions 62.[*H5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Obra completa: poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibuixos, volum primer, Barcelona, ed. Edicions 62, pàg. VII-LXX/1-1015.[*]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Poetes, Moriscos I Capellans, València, ed. 3 i 4, La Unitat, 104, 1986 (1962), pàg. 7-200.[*H5é]

 • Fuster i Ortells, Joan

  • Raons i paraules, Barcelona, ed. Hermes, 1999, pàg. 7-253.[*]