divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra J • Jackson, Gabriel

  • La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, ed. Crítica, 1999, pàg. 7-496. [*]

 • Jaeger, Werner

  • Paideia, Mèxic, ed. Fondo de Cultura Económica, 1993 (1933-...), pàg. VII-XI/1-1.151.[*]

 • Jaime, Laura, Xavier Mitjà i Joam Solé i Camardons

  • «Objectius i indicadors de resultat: exemples de formulació», Llengua i Ús, 2, 1995, pàg. 15-22.[*PL]

 • Jakobson, Roman i Morris Halle

  • Fundamentals of Language, The Hague, ed. Mounton, 1956, trad. castellana: Fundamentos del lenguaje, Madrid, Ayuso, 1974.[Dual]

 • Jakobson, Roman, C. G. M. Fant i Morris Halle

  • Preliminaries to Speech Analysis. The Distinctive Features and their Correlates, Cambridge, Massachusetts, ed. MIT Press, 1952.[Dual]

 • Jakobson, Roman

  • lenguatge infantil i afàsia, Barcelona, ed. Empúries, 1985 (?).[Classe]

 • Jakobson, Roman

  • Lingüística i poética, Madrid, ed. Cátedra, 1985 (1958), estudi de Francisco Abad, pàg. 11-23/27-75 (tít. or.: Linguistics and Poetics).[*]

 • Jespersen, Otto

  • La lengua en la humanitat, la nació i l’individu, Barcelona, ed. Edicions 62, 1969 (1925).[Mollà2]

 • Jiménez, Miguel i

  • veg, Malo de Molina, Teresa i, Cartilla de...[*]

 • Joan i Marí, Bernat

  • Les normalitzacions reeixides, Barcelona, ed. Oikos-tau, La Busca, 1996, pàg. 5-224.[*]

 • Joan i Marí, Bernat

  • Un espai per a la llengua, ed. 3 i 4, València, 1998, pàg. 7-122.[*]

 • Jones, Peter V. i Keith C. Sidwell

  • Reading Latin. Text, vocabulari i exercicis, Barcelona, ed. PPU, 1990 (1986), pàg. III-XVIII/1-129.[*]

 • Joseph i Mayol, Miquel

  • Com es fa un llibre. Diccionari de les arts gràfiques, Barcelona, ed. Pòrtic, Cub de Butxaca, 1991, pàg. 1-326.[*]

 • Jönsson, Bodil

  • Deu reflexions sobre el temps, Barcelona. ed. Columna, 2000, pàg. 7-144.[*]

 • Julià i Muné, Joan

  • Diccionari de fonètica, Barcelona, ed. Edicions 62, 2003, pàg. 5-221.[*]

 • Julian i Querol, Francisca

  • Masos de Morella. Vida i costums en la dena del Llivis, Castelló, ed. Universitat Jaume I, 2006, pàg. 5-152.[*]

 • Junyent, Carme i Virgina Unamuno (ed.)

  • El català: mirades al futur, Barcelona, ed. Edicions Universitàries de Barcelona (EUB), SL, pàg. 7-150.[*]

 • Junyent, Carme

  • La diversitat linguística, Barcelona, ed. Octaedro, 1999, pàg. 7-130.[*]

 • Junyent, Carme

  • Les llengües del món, Barcelona, ed. Empúries, 1989, pàg. 7-159.[*]

 • Jutglar, Francesc i Albert Masó

  • Aves de la península Ibérica, Barcelona, ed. Planeta, 1999, pàg. 5-677.[*]