divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra L


 • Labov, William

  • «Contraction, Deletion, and Inherent Variability of the English Copula», Language, 45, 1969, pàg. 715-762.[Dual]

 • Lacreu, Josep

  • Els verbs valencians. Manual pràctic, València, ed. Edicions Bromera, 1999, pàg. 7-124.[*]

 • Lacreu, Josep

  • Manual d’ús de l’estàndard oral, València, ed. Universitat de València-IFV, 1990, pàg. 7-400.[*]

 • Lacreu, Josep

  • Manual d’ús de l’estàndard oral, València, ed. Universitat de València-IFV, 1998, pàg. 7-472.[*]

 • Lajo, Rosina

  • Lèxic d’art, Madrid, ed. Akal, 1993, pàg. 7-213.[*]

 • Lamuela, Xavier

  • Català, occità, friulà: llengües subordinades i planificació lingüística, Barcelona, ed. Quaderns Crema, Assaig Minor, 1987.[*Mollà2]

 • Lancaster, Frederick W.

  • El control del vocabulario en la recuperación de la información, València, Universitat de València, 1995, pàg. 7-286.[*]

 • Lanuza, Chimo

  • «Del prestigi de la llengua», València, Lo Rat Penat, 1992, pàg. 2-36.[*]

 • Laporte, Dominique

  • Historia de la mierda, València, ed. Pre-Textos, 1998 (1978), pàg. 5-141.[*]

 • Lario, Dàmas

  • El Comte-Duc d’Olivares i el Regne de València, València, 3 i 4, 1986.[H5é]

 • Lauria, Daniela

  • «Lengua y nación. El Diccionario Argentino de Tobías Garzón (1910)», ed. Instituto de Lingüística FFyL-UBA / Conicet, s/d, pàg. 1-17.[*]

 • Lausberg, Heinrich

  • «Die Mundarten Südhikaniens», Zeitscrift für romanische Philologie, 90, Halle, ed. Max Niemeyer, 1939.[Dual]

 • Lázaro carreter, Fernando

  • Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, Barcelona, ed. Crítica, 1985, pàg. 7-302.[*]

 • Lázarro Carreter, Fernando

  • El dardo en la palabra, ..., ed. El Círculo de Lectores, 1997, pàg. 7-757.[*]

 • Le Hallé, Guy

  • Précis de la fortification, Louviers Cedex, ed. Ysec, 2002, pàg. 3-192.[*]

 • Le Hénog, Louis

  • Proverbes et dictons bretons. Basse et Haute-Bretagne, Rennes, ed. Éditions Ouest-France, 2003, pàg. 5-220.[*]

 • Le Moing, Jean-Yves

  • Noms de lieux de Bretagne. Plus de 1200 noms expliqués, París, ed. Christine Bonneton Éditeur, 2004, pàg. 4-231.[*]

 • Lehmann, A.

  • Introducción a la lingüística histórica, Madrid, Gredos, 1969.[Classe]

 • Leon, Carles

  • Chunta secreta, València, ‘facsímil’, (1789?).[*]

 • Lévinas, Emmanuel

  • Éthique et infini, París, ed. Librairie Arthème Fayard et Radio-France, 1982, pàg. 5-121.[*]

 • Lewandowski, T.

  • Diccionario de lingüística, ed. Cátedra, 1986. (Títol original: Linguistisches Wörterbuch, ed. Quelle & Meyer.) [*]

 • Linton, Ralph

  • Cultura y personalidad, Mèxic, Fondo de Cultura Económica, 1965.[Nyo69]

 • Lipman, Matthew, Ann Margaret Sharp i rederick S. Oscanyan

  • Filosofia a l’escola, Barcelona, ed Eumo-IREF, 1991 (tít. or.: Philosophy in the Classroom, trad.: Eulàlia Presas i Plana), pàg. 7-306.[*]

 • Antoni Llabrés i Eva Pons (coord.)

  • Vocabulari de dret, València, ed. Universitat de Barcelona - Universitat de València, 2009, pàg. 7-252.[*]

 • Llácer, Eusebio V.

  • Introducción a los estudios sobre traducción. Historia, teoría y análisis descriptivos, València, ed. Universitat de València, 1997, pàg. -5-156.[*]

 • Llinares Chover, Joan B.

  • Instroducció històrica a l'antropologia, València, ed. Universitat de València, 1995, pàg. 7-313.[*]

 • Llop i Bayo, Francesc

  • L'afició a les campanes. Paisatge urbà i tocs tradicionals en la ciutat de València, València, ed. Consell Valencià de Cultura, 2003, pàg. 7-173.[*]

 • Llorca Ibi, Francesc Xavier

  • El llenguatge mariner de la Marina, Alacant, ed. Universitat d'Alacant, 2000, 5-196.[*]

 • Llorca Ibi, Francesc Xavier

  • «De tannûr a tenor. La història d'un arabisme valencià», Randa, 57, Barcelona, ed. Curial, 213-224.[*]

 • Llorca, Bernardino

  • La Inquisición española y los alumbrados (1509-1667), Salamanca, ..., 1980.[Fus18]

 • Lluch i Oms, Roser

  • Compendi gramatical de l’hebreu israelià, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya-Cirit, Papers de Treball, 1987, pàg. 15-162.[*]

 • Lluch Martín, Ernest

  • La via valenciana, Catarroja, ed. Afers, 2001 (1976), pàg. 7-395.[*]

 • Lo Cascio, Vincenzo

  • Gramática de la argumentación, Madrid, ed. Alianza, 1998 (1991), pàg. 7-374.[*]

 • Lohr, Charles i Lluís Sala-Molins

  • Ramon Llull. Dues lectures, Barcelona, ed. Barcanova, Institut d’Humanitats de Barcelona, 1990 (1988), pàg. 15-55/39-58.[*]

 • López del Castillo, L.

  • Llengua estàndard i nivells de llenguatge, Barcelona, ed. Laia, 1976.[Pay]

 • López del Castillo, Lluís

  • Gramàtica del català actual, Barcelona, ed. Edicions 62, 1999, pàg. 7-299.[*]

 • López García, ángel i altres

  • Lingüística general i aplicada, València, ed. Universitat de València, 1994, pàg. 7-403.[*]

 • López García, Ángel

  • Para una gramática liminar, Madrid, ed. Cátedra, 1980, pàg. 7-220.[*]

 • López Soto, Vicente

  • Diccionario de autores, obras y personajes de la literatura griega, Barcelona, ed. Juventud, 1984, pàg. 5-317.[*]

 • López Tena, Alfons

  • Catalunya sotra Espanya. L'opressió nacional en democràcia, Barcelona, ed. RBA Libros-Dèria Editors, 2007, pàg. 7-259.[*]

 • Lorenzo, Emilio

  • Anglicismos hispánicos, Madrid, ed. Gredos, 1996, pàg. 7-710.[*]

 • Lorenzo, Emilio

  • El español de hoy, lengua en ebullición, Madrid, ed. Editorial Gredos, 1971, pàg. 7-240.[*]

 • Lotman, Jurij M. i Boris Uspenkij

  • «Sobre el mecanismo semiótico de la cultura», ..., ..., ..., pàg. 67-92.[Crítica3r]

 • Lotman, Jurij M.

  • La estructura del texto artístico, Madrid, ed. Istmo, 1978 (1973).[Cr]

 • Lozano, Jorge, Cristina Peña-Marín i Gonzalo Abril

  • Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual, Madrid, ed. Cátedra, 1986, pàg. 15-86/89-166/170-243/247-253.[*]
 • Luna-Batlle, Xavier
  • Libre de plantar vinyes e arbres... (Tractat d'agricultura del s. XV), ed. Barcelona, Universitat de Barcelona - Ministeri de Ciència i Innovació - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, pàg. 5-79.[*]
 • Luque, Juan de Dios, Antonio Pamies, Francisco José Manjón

  • Diccionario del insulto, Barcelona, ed. Península, 2000, pàg. 5-486.[*]

 • Lynch, John (dir.)

  • Monarquía e imperio: el reinado de Carlos V, Madrid, ed. El País, 2007, pàg. 7-480. [*]